Viator: Procedure for anmeldelse og fjernelse

Senest opdateret: 21. januar 2016

Meddelelse til Viator om injurierende indhold

Bemærkninger

Udsagn, der er sande eller afspejler en ærlig mening (f.eks. en negativ anmeldelse), er i de fleste tilfælde i sig selv ikke grundlag for injurier. Du bør overveje de forhåndenværende fakta, før du fremsætter en påstand (og søge juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl), da en falsk påstand kan medføre erstatningsansvar.

Viator forbeholder sig retten til at bede om bekræftelse af din identitet og at søge yderligere oplysninger fra dig for at klarlægge grundlaget for din påstand. Bemærk, at Viator muligvis ikke vil være i stand til at undersøge påstande, som er anonyme eller forkert adresseret, eller som ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger i form af den meddelelse, der er angivet nedenfor. Vi vil gøre en rimelig indsats for at identificere injurierende indhold, når vi bliver gjort opmærksomme på det, men vi kan ikke stilles til ansvar, hvis du ikke har oplyst os om alle relevante fakta, eller hvis sandfærdigheden af disse fakta ikke kan påvises. Alle persondata, du udleverer til os, bruges i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som du skal gennemlæse, før du sender persondata til os.

Advarsel! Enhver erklæring, du ytrer, kan bruges i en retssag. Alle falske, misvisende eller unøjagtige oplysninger fra din side kan medføre civilretligt og strafferetligt erstatningsansvar.

Hvis du ønsker at give Viator besked om en angiveligt injurierende udtalelse på dette websted, skal du udfylde "Meddelelse til Viator om injurierende indhold" nedenfor og sende et underskrevet og dateret eksemplar til:

Viator, Inc.
Attn: Content Notice Department
360 3rd Street Suite 400
San Francisco, CA 94107 USA

Du skal også skrive din postadresse, dit telefonnummer og en e-mailadresse, så Viator har mulighed for at besvare din meddelelse.

Meddelelse til Viator om injurierende indhold

Jeg, [angiv dit fulde navn], [angiv din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse], erklærer hermed:

 • 1. Jeg henviser til webstedet [indsæt det pågældende Viator-websted (Viator)] ("Webstedet"), og jeg meddeler til Viator, at de via deres websted forårsager eller bidrager til offentliggørelsen af en injurierende udtalelse.
 • 2. Den relevante udtalelse vises på webstedet på [kopiér og indsæt det indlæg, hvor den pågældende udtalelse vises, samt adressen til den pågældende webside fra det websted, hvor de injurierende ord vises].
 • 3. De ord, jeg betragter som værende injurierende, er følgende: [gentag de nøjagtige ord, der vises på det websted, som din klage drejer sig om].
 • 4. Jeg hævder, at disse ord er injurierende, fordi [angiv, hvorfor du betragter disse ord som injurierende].
 • 5. De injurierende ord er usande, fordi [angiv, hvorfor de ord, som din klage angår, er usande, eller hvad du mener er sandheden i denne sammenhæg].
 • 6. [Hvis afsenderen af meddelelsen handler på vegne af skadelidte, skal følgende meddelelse medtages: Jeg er autoriseret til at handle på vegne af skadelidte. Den [person/enhed], der påstår, at ordene er injurierende, er [angiv navn og adresse på personen/enheden] ("klageren"). Jeg er [forklar relationen mellem underskriveren og klageren]].

Jeg erklærer, at ovenstående påstand er sand, og jeg er indforstået med, at denne meddelelse kan bruges i forbindelse med enhver efterfølgende retssag, som relaterer til ovenstående påstand om injurier.

Underskrevet:

Dateret:

Meddelelse til Viator om krænkelse af immaterielle rettigheder

Bemærkninger

Udsagn, der er sande eller afspejler en ærlig mening (f.eks. en negativ anmeldelse), er i de fleste tilfælde i sig selv ikke grundlag for injurier. Du bør overveje de forhåndenværende fakta, før du fremsætter en påstand (og søge juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl), da en falsk påstand kan medføre erstatningsansvar.

Viator forbeholder sig retten til at bede om bekræftelse af din identitet og at søge yderligere oplysninger fra dig for at klarlægge grundlaget for din påstand. Bemærk, at Viator muligvis ikke vil være i stand til at undersøge påstande, som er anonyme eller forkert adresseret, eller som ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger i form af den meddelelse, der er angivet nedenfor. Vi vil gøre en rimelig indsats for at identificere injurierende indhold, når vi bliver gjort opmærksomme på det, men vi kan ikke stilles til ansvar, hvis du ikke har oplyst os om alle relevante fakta, eller hvis sandfærdigheden af disse fakta ikke kan påvises. Alle persondata, du udleverer til os, bruges i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som du skal gennemlæse, før du sender persondata til os.

Advarsel! Enhver erklæring, du ytrer, kan bruges i en retssag. Alle falske, misvisende eller unøjagtige oplysninger fra din side kan medføre civilretligt og strafferetligt erstatningsansvar.

Hvis du ønsker at give Viator besked om en angiveligt injurierende udtalelse på dette websted, skal du udfylde ""Meddelelse til Viator om injurierende indhold"" nedenfor og sende et underskrevet og dateret eksemplar til:

Viator, Inc.
Attn: Content Notice Department
360 3rd Street Suite 400
San Francisco, CA 94107 USA

Du skal også skrive din postadresse, dit telefonnummer og en e-mailadresse, så Viator har mulighed for at besvare din meddelelse.

Meddelelse til Viator om injurierende indhold

Jeg, [angiv dit fulde navn], [angiv din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse], erklærer hermed:

 • 1. Jeg henviser til webstedet [indsæt det pågældende Viator-websted (f.eks.Viator)] (""Webstedet""), og jeg meddeler til Viator, at de via deres websted forårsager eller bidrager til offentliggørelsen af en injurierende udtalelse.
 • 2. Den relevante udtalelse vises på webstedet på [kopiér og indsæt det indlæg, hvor den pågældende udtalelse vises, samt adressen til den pågældende webside fra det websted, hvor de injurierende ord vises].
 • 3. De ord, jeg betragter som værende injurierende, er følgende: [gentag de nøjagtige ord, der vises på det websted, som din klage drejer sig om].
 • 4. Jeg hævder, at disse ord er injurierende, fordi [angiv, hvorfor du betragter disse ord som injurierende].
 • 5. De injurierende ord er usande, fordi [angiv, hvorfor de ord, som din klage angår, er usande, eller hvad du mener er sandheden i denne sammenhæg].
 • 6. [Hvis afsenderen af meddelelsen handler på vegne af skadelidte, skal følgende meddelelse medtages: Jeg er autoriseret til at handle på vegne af skadelidte. Den [person/enhed], der påstår, at ordene er injurierende, er [angiv navn og adresse på personen/enheden] (""klageren""). Jeg er [forklar relationen mellem underskriveren og klageren]].

Jeg erklærer, at ovenstående påstand er sand, og jeg er indforstået med, at denne meddelelse kan bruges i forbindelse med enhver efterfølgende retssag, som relaterer til ovenstående påstand om injurier.

Underskrevet:

Dateret: