Søg efter et sted eller en aktivitet
Vælg datoer
Vælg datoer
Seneste søgninger
Ryd

Brugsbetingelser for Viator

Sidst opdateret: Juli 28, 2021

Velkommen til Viator!

Vi hjælper brugere med at undersøge og booke rejseoplevelser, skrive meninger om disse oplevelser og deltage i interaktive rejsefora. Vi er dog ikke et rejse- eller turistbureau, og vi leverer ikke selv sådanne oplevelser. Når du foretager en booking, køber du en rundtur, en billet eller en anden tjeneste direkte fra tredjepartsleverandøren.

Disse brugsbetingelser gælder for enhver brug af Viators tjenester. Læs disse brugsbetingelser omhyggeligt, da de indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder og begrænsninger af disse rettigheder såvel som et afsnit om den gældende lovgivning og værneting ved tvister. Ved at tilgå eller bruge Viators tjenester indikerer du, at du har læst disse brugsbetingelser og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke er enig i alle disse brugsbetingelser, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge tjenesterne.

1. Introduktion

1.1 Disse brugsbetingelser fastsætter sammen med Viators politik om beskyttelse af personlige oplysninger (samlet kaldet "brugsbetingelserne") de vilkår, der gælder, når Viator, Inc. (en virksomhed med hjemsted i Delaware sammen med visse angivne tilknyttede selskaber og datterselskaber: "Viator", "vi", "os", "vores") leverer tjenester ("tjenester") via Viators bookingplatform ("platform"), som kan gøres tilgængelige via vores website (www.viator.com, sammen med alle relaterede domæner, white label- og partnerwebsites, mobile ejendomme og relaterede apps, samlet kaldet "website") og over telefonen. Når vi henviser til "du"/"dig", mener vi enhver person, der har adgang til eller bruger tjenesterne. Viator er ikke et rejse- eller turistbureau, og det er heller ikke en leverandør af ture, aktiviteter eller oplevelser. Når du foretager en booking, bruger du platformen til at indgå kontrakt med tredjepartsleverandører.

1.2 Hvis du ønsker at kontakte Viator, kan du besøge vores Viator-kundeserviceside, der indeholder oplysninger om, hvordan du kan kontakte os. Du kan også skrive til os på følgende adresse: Viator, Inc., 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA.

1.3 Disse brugsbetingelser regulerer dit forhold til os i forbindelse med din brug af tjenesterne, herunder bookinger, som du foretager af en rundtur, billet, seværdighed, aktivitet og/eller oplevelse (beskrevet i disse brugsbetingelser som en "oplevelse"), der er annonceret på websitet og gøres tilgængeligt af en tredjepartsleverandør (hver især et "produkt").

1.4 Ved at bruge eller tilgå tjenesterne, ved at booke et produkt ("booke"/"booking") og/eller ved at oprette en konto på websitet (en "Viator-konto") accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser uden ændring, og du erklærer, at du har læst og forstået dem. I alle vores bookingaftaler anses vedkommende, som har foretaget bookingen, for at have accepteret disse brugsbetingelser på vegne af alle de personer, der er nævnt i bookingen.

1.5 Vi kan til enhver tid opdatere eller på anden måde ændre disse brugsbetingelser, og du forstår og accepterer, at din fortsatte adgang til eller brug af tjenesterne efter en sådan ændring betyder, at du accepterer de opdaterede brugsbetingelser. Vi noterer den dato, hvor opdateringer sidst blev foretaget i brugsbetingelserne, øverst på denne side, og de opdaterede brugsbetingelser træder i kraft, når de offentliggøres. Det er dit ansvar at besøge denne side med jævne mellemrum, så du kan læse den seneste udgave af brugsbetingelserne.

1.6 DETTE WEBSITE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER LEVERET AF GOOGLE. GOOGLE FRALÆGGER SIG ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE OVERSÆTTELSER, HERUNDER GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

Tilbage til toppen

2. Brug af tjenesterne

2.1 Som en betingelse for din brug af tjenesterne garanterer du, at (i) alle oplysninger, der leveres af dig i forbindelse med din brug af tjenesterne, er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og at (ii) du er 13 år eller ældre for at kunne bruge websitet. Viator indsamler ikke bevidst oplysninger om personer under 13 år.

2.2 Din brug af tjenesterne er kun tilladt af Viator til personlig, ikke-kommerciel brug og/eller til at fremsætte legitime anmodninger om at foretage en booking af de tilbudte produkter. Du accepterer, at du ikke vil bruge disse tjenester til at foretage spekulative, falske eller svigagtige anmodninger eller bookinger.

2.3 Du erklærer og garanterer yderligere, at du (a) ikke i øjeblikket er suspenderet og ikke tidligere er blevet forbudt af Viator at bruge tjenesterne, (b) ikke handler på vegne af en konkurrent til Viator, (c) ikke vil oprette mere end én Viator-konto og (d) vil have fuld kompetence og bemyndigelse til at indgå denne juridisk bindende aftale, og at du ved at gøre dette ikke overtræder nogen anden aftale, som du er en del af.

2.4 Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte en person adgang til tjenesterne, uanset tid og årsag, herunder, men ikke begrænset til, grundet overtrædelse af disse brugsbetingelser.

2.5 Ved at besøge eller bruge websitet kan du blive eksponeret for indhold, som er fornærmende, uanstændigt, unøjagtigt, stødende eller på anden måde upassende. Viator støtter ikke op om sådant indhold, og vi kan ikke stå inde for nøjagtigheden af dette. Derfor besøger og bruger du websitet for egen risiko.

Tilbage til toppen

3. Viator-konti

3.1 Du skal muligvis oprette en Viator-konto og give oplysninger om dig selv for at bruge nogle af funktionerne på websitet og andre tjenester, bl.a. når du foretager en booking. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden af din Viator-kontos adgangskode og logonoplysninger ("Viator-kontoens legitimationsoplysninger"). Du er også eneansvarlig for alle aktiviteter (herunder bookinger), der finder sted i forbindelse med din Viator-konto. Du accepterer at give os besked øjeblikkeligt om eventuel uautoriseret brug af din Viator-konto.

3.2 Din Viator-konto er udelukkende til din personlige brug. Du må ikke udgive dig for at være en anden (f.eks. bruge en kendt persons identitet), oprette en Viator-konto for andre end dig selv, oplyse en e-mailadresse eller give andre personlige oplysninger, som ikke er dine egne, eller oprette flere Viator-konti.

3.3 Vi kan lukke eller suspendere adgangen til din Viator-konto eller din mulighed for at bruge tjenesterne, helt eller delvist, efter vores eget skøn af en hvilken som helst grund eller uden begrundelse og uden nogen form for varsel eller ansvarsforpligtelse. Eksempelvis kan vi lukke eller suspendere din Viator-konto eller mulighed for at bruge tjenesterne, hvis du misbruger websitet. Enhver sådan lukning eller suspendering vil kunne forhindre dig i at få adgang til din Viator-konto, websitet, brugerindhold (som defineret i afsnit 6.1), websitets indhold (som defineret i afsnit 4.1) og/eller andre relaterede oplysninger.

3.4Du kan til enhver tid opsige din Viator-konto ved at kontakte os for at anmode om, at vi lukker din Viator-konto, og ved at afbryde din brug af alle dele af tjenesterne. Hvis du lukker din Viator-konto, vil vi muligvis fortsat vise det brugerindhold, du tidligere har offentliggjort, og vi er på ingen måde forpligtet til at fjerne noget af dit brugerindhold.

3.5 SOM BRUGER AF TJENESTERNE ER DU INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT (1) HVERKEN VIATOR ELLER VIATORS TILKNYTTEDE SELSKABER HAR NOGET SOM HELST ANSVAR OVER FOR DIG ELLER ANDRE FOR EVENTUELLE UAUTORISEREDE BOOKINGER, SOM FORETAGES MED DIN VIATOR-KONTO OG/ELLER VIATOR-KONTOENS LEGITIMATIONSOPLYSNINGER, OG AT (2) UAUTORISERET BRUG AF DIN VIATOR-KONTO OG/ELLER VIATOR-KONTOENS LEGITIMATIONSOPLYSNINGER KAN FORÅRSAGE, AT DU BLIVER HOLDT ANSVARLIG OVER FOR BÅDE VIATOR OG ANDRE BRUGERE.

Tilbage til toppen

4. Forbudte aktiviteter på websitet

4.1 ndholdet og oplysningerne på websitet (herunder, men ikke begrænset til, beskeder, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, video, kort, ikoner, software (herunder software, som defineret i afsnit 8.2), kode eller andet materiale, samlet beskrevet heri som "websiteindhold") samt den infrastruktur, der bruges til at levere et sådant websiteindhold, tilhører os. Du accepterer, at du ikke på anden måde må ændre, kopiere, distribuere, sende, vise, udføre, gengive, udgive, give licens til, fremstille afledt arbejde af, overføre eller sælge eller videresælge websiteindhold, produkter eller tjenester, som du får fra eller via websitet. Enhver anden brug af websitets indhold, produkter og/eller tjenester kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Viator.

4.2 Desuden accepterer du, at du ikke selv vil og ikke vil hjælpe andre med eller give dem mulighed for at:

a. bruge websitet eller websitets indhold til et kommercielt eller ulovligt formål, b. tilgå, overvåge eller kopiere indhold på websitet via en robot, spider, scraper eller anden automatisk funktion eller via en manuel proces til at tilgå, scrape, indeksere, hente eller på anden vis bruge websitet eller noget indhold på websitet til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, c. overtræde begrænsningerne ved robotudelukkelsesoverskrifter på dette websitet eller omgå andre metoder, som anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til websitet, d. gøre noget, der indebærer eller kan indebære, efter vores skøn, en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur, eller som fordrer overdreven trafik på websitet, e. lave dybe links til en del af websitet uanset formålet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse, f. frame, spejle eller på anden måde integrere dele af websitet i et andet website uden vores forudgående skriftlige tilladelse, g. forsøge at ændre, oversætte, tilpasse, dekompilere, opdele eller foretage reverse engineering på softwareprogrammer, h. bruge websitet til at true, forfølge, bedrage, fremprovokere handlinger fra, chikanere eller opfordre til chikane af en anden person eller på anden vis forstyrre en anden brugers brug af websitet, i. bruge websitet til at sende eller transmittere spam, kædebreve, konkurrencer, uønsket post, pyramidespil, spørgeundersøgelser eller andre masseafsendelser, hverken i kommercielt eller ikke-kommercielt øjemed, j. bruge websitet på en måde, som kan skabe en interessekonflikt, såsom at handle med anmeldelser med andre virksomhedsejere eller skrive eller bede om anmeldelser, k. bruge websitet til at fremme intolerance eller diskrimination, l. bruge websitet til at overtræde nogen tredjeparts rettigheder, herunder tillidsbrud, ophavsret, brand, patent, forretningshemmelighed, ideelle rettigheder, rettighed til beskyttelse af privatlivets fred, retten til at kontrollere brugen af eget navn eller anden immateriel ejendom eller ejendomsret, m. bruge websitet til at sende eller transmittere pornografi eller ulovligt materiale, n. bruge websitet til at bede om personlige oplysninger fra mindreårige eller at skade eller true eller medføre skade på mindreårige, o. forsøge at opnå uautoriseret adgang til websitet, brugerkonti, computersystemer eller -netværk i tilknytning til websitet vha. hacking, adgangskode-mining eller på anden vis, p. bruge websitet til at transmittere nogen form for computervirus, orm, defekter, trojanske heste eller andre elementer af destruktiv natur (samlet kaldet "virus"), q. bruge nogen enhed, software eller rutine, der påvirker eller forstyrrer websitets rette funktionsmåde, eller på anden vis forsøge at forstyrre websitets rette funktionsmåde, r. bruge websitet til at bryde sikkerheden for noget computernetværk, bryde adgangskoder eller sikkerhedskrypteringskoder, s. afbryde eller forstyrre sikkerheden for eller på anden vis medføre skade på websitet eller t. fjerne, omgå, deaktivere, beskadige eller på anden vis forstyrre nogen af websitets sikkerhedsrelaterede funktioner, funktioner, som forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af websiteindhold, eller funktioner, der håndhæver begrænsninger på brugen af websitet.

Tilbage til toppen

5. Elektronisk kommunikation

5.1 Når du bruger Viators website eller sender e-mails, sms'er og anden kommunikation fra din computer eller mobilenhed til os, kommunikerer du med os elektronisk, og du accepterer, at vi kan kommunikere med dig på en række forskellige måder, f.eks. via e-mail, pushmeddelelser i apps eller ved at lægge bemærkninger og meddelelser ud på websitet. Du kan framelde dig markedsføringsrelaterede e-mails ved at sende en e-mail til unsubscribe@viator.com, men vi kan fortsætte med at sende dig ikke-markedsføringsrelaterede meddelelser, f.eks. meddelelser, der er relateret til eventuelle kommende bookinger.

Tilbage til toppen

6. Indhold

6.1 Du og andre brugere af websitet kan bidrage til websitet på en række forskellige måder, herunder ved at sende e-mails, skrive anmeldelser, skrive indlæg, uploade og slå billeder eller videoer op, skrive kommentarer eller forslag, indsende idéer, udfylde offentlige profiler, vurdere andre brugeres bidrag og komme med lignende bidrag eller indsendelser til websitet eller til Viator (samlet kaldet "brugerindhold"). Vi kan bruge brugerindhold på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, vise det på websitet, omformatere det, oversætte det til andre sprog, redigere det grammatisk og for tydelighedens skyld, inkorporere det i reklamer og andre værker, oprette afledte værker ud fra det, promovere det, distribuere det og give andre tilladelse til at gøre det samme i tilknytning til deres egne websites, mobilprodukter, apps og medieplatforme.

6.2 Ved at indsende brugerindhold giver Viator og dennes tilknyttede selskaber en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-tidsbegrænset, overdragelig og uigenkaldelig rettighed, der kan viderelicenseres, til at (a) bruge, gengive, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker af, fremvise og afspille sådant brugerindhold offentligt i hele verden på et hvilket som helst eksisterende eller senere udviklet medie med et hvilket som helst formål, og (b) bruge det navn, som du oplyser i forbindelse med sådant brugerindhold. Du accepterer, at Viator efter eget skøn kan vælge at tilskrive dig dit brugerindhold. Du giver endvidere Viator ret til at anlægge sag mod enhver person eller enhed, der overtræder dine eller Viators rettigheder til brugerindhold ved misligholdelse af disse brugsbetingelser. Du anerkender og accepterer, at brugerindholdet ikke er fortroligt og ikke er omfattet af nogen ejendomsret. Hvis det bestemmes, at du beholder ideelle rettigheder (herunder tilskrivelses- eller respektret) i brugerindholdet, erklærer du hermed, (a) at du ikke stiller noget krav om, at der anvendes nogen personidentificerende oplysninger i forbindelse med brugerindholdet eller eventuelle deraf afledte værker eller opgraderinger eller opdateringer af samme, (b) at du ikke vil gøre indsigelse mod Viator eller dennes licenstageres, erhververes eller efterfølgeres eventuelle offentliggørelse, brug, ændring, sletning eller udnyttelse af brugerindholdet, (c) at du for stedse giver afkald på enhver form for forfatters ideelle rettigheder til noget af brugerindholdet, og (d) at du for stedse frigør Viator og dennes licenstagere, erhververe og efterfølgere fra ethvert krav, som du ellers i medfør af sådanne ideelle rettigheder ville kunne gøre gældende mod Viator.

6.3 Viator og dennes tilknyttede selskaber kan vise annoncer og andre oplysninger tæt ved eller integreret i dit brugerindhold på websitet. Du har ikke ret til at få kompensation for sådanne annoncer. Metoden for og omfanget af sådanne annoncer kan ændres uden meddelelse til dig.

6.4 Websitet kan indeholde diskussionsfora, opslagstavler, anmeldelsestjenester eller andre fora, hvor du og andre brugere af websitet kan sende brugerindhold ("interaktive områder"). Inden for sådanne interaktive områder er du eneansvarlig for din brug heraf, og det sker for egen risiko. Ved at bruge interaktive områder accepterer du udtrykkeligt ikke at indsende, uploade, transmittere, distribuere, gemme, oprette eller på anden vis via websitet offentliggøre brugerindhold, der omfatter eller omfatter:

a. indhold, der er ulovligt, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, uanstændigt, hentydende, chikanerende, truende, som krænker personlige forhold eller retten til at kontrollere brugen af eget navn, groft, provokerende, svigagtigt eller på anden måde stødende, b. indhold, der udgør, opfordrer til eller giver instruktioner til strafbare handlinger, krænker rettighederne for enhver part eller på anden vis forårsager ansvarspådragelse eller overtræder nogen lokal, national eller international lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, børstilsynsregler udstukket af U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller regler udstukket af nogen fondsbørs, herunder, såsom American Stock Exchange eller New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, c. indhold, som udgør en krænkelse af et patent, et brand, en forretningshemmelighed, en ophavsret eller nogen anden immateriel rettighed eller ejendomsret, d. indhold, der foregiver at være en person eller enhed eller på anden vis afgiver urigtige oplysninger om tilknytning til nogen person eller enhed, herunder Viator, e. kampagner, politiske kampagner, reklamer, konkurrencer, lodtrækninger eller opfordringer, f. private oplysninger om tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, efternavn (familienavn), adresser, telefonnumre, e-mailadresser, CPR-numre og kreditkortnumre, g. virus, inficerede data eller andre skadelige, genevoldende eller ødelæggende filer, h. indhold, der ikke er relevant for emnet for de(t) interaktive område(r), som sådant brugerindhold offentliggøres på, eller i. indhold eller links til indhold, som efter Viators eget skøn, (a) overtræder ovenstående underafsnit, (b) er anstødeligt, (c) begrænser eller hindrer nogen anden persons brug eller nytte af de interaktive områder eller websitet, og/eller (d) som potentielt kan udsætte Viator eller dennes tilknyttede selskaber eller brugere af websitet for nogen form for skade eller ansvarspådragelse.

6.5 Du alene bærer ansvaret for det brugerindhold, du indsender. Du påtager dig enhver risiko, som er knyttet til sådan brugerindhold, herunder nogen persons tiltro til dets nøjagtighed, fuldstændighed eller brugbarhed eller nogen udlevering af oplysninger i dette brugerindhold, der gør dig personligt identificerbar. Du erklærer, at du ejer eller har de nødvendige rettigheder til at bruge og autorisere brugen af sådant brugerindhold, sådan som det er beskrevet heri. Du må ikke antyde, at sådant brugerindhold på nogen måde er sponsoreret eller godkendt af Viator.

6.6 Viator tager ikke ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for brugerindhold, der offentliggøres, lagres eller uploades af dig eller en tredjepart, eller for tab eller beskadigelse deraf, og Viator kan heller ikke holdes ansvarlig for fejl, injurier, bagvaskelse, æreskrænkelse, undladelser, usandheder, sjofelheder, pornografi eller stødende ord, som du måtte støde på.

6.7 Selvom Viator ikke er forpligtet til at screene, redigere eller overvåge noget brugerindhold, forbeholder Viator sig retten til og kan efter eget skøn og uden varsel fjerne, screene, oversætte eller redigere brugerindhold til enhver tid og af en hvilken som helst årsag og/eller få tredjeparter til at udføre sådanne handlinger på deres vegne, og du er eneansvarlig for at oprette sikkerhedskopier af og erstatte brugerindhold, og du er eneansvarlig for omkostninger og udgifter. Viator er på ingen måde forpligtet til at bevare eller stille kopier af dit brugerindhold til rådighed, ligesom vi heller ikke garanterer nogen fortrolighed, hvad angår dit brugerindhold.

6.8 Din eventuelle brug af interaktive områder eller øvrige dele af dette website, som strider mod ovenstående, udgør en overtrædelse af brugsbetingelserne i denne aftale og kan bl.a. medføre permanent eller midlertidigt ophør af dine rettigheder til at bruge de interaktive områder og/eller websitet.

Tilbage til toppen

8. Software på websitet

8.1 Software fra websitet er endvidere underlagt USA's eksportregulerende foranstaltninger. Ingen software fra websitet må downloades eller på anden vis eksporteres eller reeksporteres (a) til (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller et andet land, som USA har et handelsembargo mod, eller (b) til nogen, der står på det amerikanske finansministeriums liste over "Specially Designated Nationals" (særligt udpegede statsborgere) eller på det amerikanske handelsministeriums "Table of Deny Orders" (liste over afviste handelspartnere). Når du bruger websitet, erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, kontrolleres af eller er statsborger eller indbygger i et sådant land eller er opført på en sådan liste.

8.2 Enhver software (herunder, men ikke begrænset til, alle HTML-, XML-, Java-kode- og Active X-kontrolelementer), der gøres tilgængelige for download fra websitet, ("software") ejes af og er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende Viator- eller Viators partnere eller andre tredjeparter. Brugen af denne software er underlagt vilkårene i den eventuelle slutbrugerlicensaftale, der følger med eller er inkluderet med softwaren ("licensaftale"), hvis relevant. Du må ikke installere eller bruge software, hvortil der medfølger eller er inkluderet en licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i licensaftalen. For software, der kan downloades på websitet, hvor der ikke medfølger en licensaftale, giver vi dig hermed som bruger en begrænset, personlig licens, der ikke kan overdrages, til at bruge softwaren til visning og anden brug af websitet i henhold til disse brugsbetingelser og ikke til noget andet formål.

8.3 Du anerkender og accepterer, at al software, der findes på websitet, er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Enhver reproduktion eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt og kan resultere i alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

8.4 UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. DER GIVES KUN GARANTI FOR SOFTWAREN, OM NOGEN OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE.

Tilbage til toppen

10. Produkter og bookinger

10.1 Viator tilbyder den platform, hvorigennem du kan indgå en kontrakt med en tredjepartsleverandør af et produkt ("leverandør"). Viator er ikke en leverandør af et produkt, og din kontrakt om levering af et produkt, som du booker, vil være direkte mellem dig og den relevante leverandør. Med hensyn til hver booking fungerer Viator som offentlig agent på vegne af leverandøren, hvilket betyder, at en produktregistrering repræsenterer en invitation til dig om at fremsætte et tilbud til en leverandør, og at vi frit kan acceptere eller afvise et sådant tilbud på vegne af leverandøren. Disse brugsbetingelser regulerer din brug af tjenesterne, som omfatter din brug af platformen, hvorigennem du kan fremsætte et sådant tilbud til en leverandør. Leveringen af det produkt, du bestiller, er dog underlagt de vilkår og betingelser, der vises på websitet i forbindelse med et sådant produkt, og alle oplysninger, der stilles til rådighed for dig under bookingprocessen, samt vilkårene og betingelserne for den leverandør, som du har en juridisk kontrakt om levering af produktet.

10.2 Hvis du foretager en booking, accepterer du at gennemgå og være bundet af den gældende leverandørs vilkår og betingelser og andre regler eller politikker, der er relateret til produktet ("leverandørens vilkår"). Hvis leverandørvilkårene er i strid med disse brugsbetingelser i forbindelse med dit juridiske forhold til Viator, gælder disse brugsbetingelser uagtet ovenstående. Din interaktion med leverandører er på egen risiko. Viator er ikke ansvarlige for handlinger, undladelser, fejl, erklæringer, garantier, brud eller forsømmelse fremsat eller begået af en leverandører eller for nogen form for personskade, død, materiel skade eller andre skader eller udgifter, der er en følge af din interaktion med en leverandører.

10.3 Viator er ikke et rejsebureau og leverer ikke og ejer ikke nogen oplevelser. Selvom Viator forsyner websitet med oplysninger om produkter og formidler bookinger, udgør sådanne handlinger på ingen måde Viators sponsorat eller godkendelse af sådanne leverandører eller tilknytning mellem Viator og leverandørerne. Selvom Viators medlemmer kan vurdere og anmelde bestemte produkter baseret på deres egne erfaringer, støtter eller anbefaler Viator ingen produkter. Du accepterer, at Viator ikke er ansvarlig for, at de oplysninger, som Viator indhenter fra leverandører og/eller viser på sit website, er nøjagtige eller fuldstændige.

10.4 Ved at foretage en booking garanterer du, at du er mindst 18 år gammel, at du har den juridiske bemyndigelse til at indgå både denne bindende aftale og en bindende aftale med leverandøren, til at bruge tjenesterne eller til at købe produktet, og at alle oplysninger, du angiver, er sande og nøjagtige. Du accepterer endvidere, at du udelukkende vil bruge platformen til at foretage legitime bookinger til dig og/eller andre, som du er bemyndiget til at handle på vegne af.

Tilbage til toppen

11. Priser

11.1 Prisen på hvert produkt vil blive angivet pr. person, medmindre andet er angivet.

11.2 tilbuddet, konverteret ud fra den gældende valutakurs, som fastsættes af Viator. Se afsnit 12 for flere oplysninger om valutaomregning.

11.3 Priser kan ændres uden varsel, indtil der er foretaget en booking.

11.4 Medmindre leverandøren har angivet andet, inkluderer priserne ikke nogen lokale skatter eller brugsafgifter, herunder udenlandske afrejseskatter, sikkerhedsgebyrer, havneskatter, parkgebyrer, told, indrejseskatter, landbrugsskatter, passagerfacilitetsskatter eller internationale transportskatter.

11.5 Inkluderinger fastsættes af leverandøren. Priserne omfatter ikke drikkepenge, pas- og visumgebyrer, bagage og personlig forsikring, alle genstande af personlig karakter, skatter eller afgifter og alle drikkevarer eller fødevarer, som leverandøren ikke specifikt har angivet er inkluderet.

Tilbage til toppen

12. Valutakonvertering

12.1 Hvis Viator stiller en valutaomregner til rådighed, er valutakurserne baseret på forskellige tilgængelige offentlige kilder og er kun vejledende. Kurserne kontrolleres ikke, og de faktiske valutakurser kan være anderledes. Valutakurser opdateres muligvis ikke dagligt, og Viator og dets tilknyttede selskaber garanterer ikke nøjagtigheden. Viator er ikke ansvarlig over for dig, hvis priserne ændres pga. kursudsving.

Tilbage til toppen

13. Betalinger

13.1 Når du foretager en booking, indsamler Viator dine betalingsoplysninger og behandler din betaling som beskrevet i afsnit 14. Ved at gøre dette fungerer Viator som leverandørens begrænsede betalingsopkrævningsagent og opkræver betaling for de(e) relevante produkt(er) på vegne af en sådan leverandør. Det kræver fuld betaling med kredit- eller debetkort at foretage en booking, medmindre andet er angivet. Viator/Tripadvisor vil være angivet som betaler på dit kontoudtog.

13.2 Værdien af din booking kan afhænge af skatter, told, gebyrer på transaktioner med udlandet, valutagebyrer og andre gebyrer. Din bank eller kortudbyder kan konvertere betalingen til den lokale valuta og kan opkræve gebyrer, hvilket medfører en forskel mellem det beløb, der vises via platformen, og det endelige beløb, du opkræves. Viator anbefaler, at du kontakter din bank eller kortudbyder, hvis du har spørgsmål vedrørende gældende valutaomregning eller gebyrer.

Tilbage til toppen

14. Behandling af betaling

14.1 I henhold til disse brugsbetingelser leveres tjenesterne til behandling af betalinger for tjenester fra Viator Limited på vegne af Viator Inc. eller af Viator Inc. eller af Viator Systems Pty Limited, afhængigt af betalingsmetoden, der bruges til din booking. Viator Limiteds registrerede kontoradresse er 7 Soho Square, London W1D 3QB, Storbritannien. Viator Systems Pty Limiteds registrerede kontoradresse er Level 5, 219 Cleveland St, Redfern, NSW 2016, Australien.

14.2 I tilfælde af at du foretog en booking med et kredit- eller debetkort, og din betaling behandles via en europæisk indløser, bliver tjenesterne til behandling af betaling leveret af Viator Limited på vegne af Viator Inc. Dette er normalt angivet, ved at der henvises til Viator Limited i udtoget for dit kort. For bookinger, der foretages med en anden betalingsmetode, leveres tjenesterne til behandling af betaling enten af Viator Inc. eller Viator Systems Pty Limited, alt efter det, som står anført på den gældende betalingsoversigt. Hvis din betaling blev behandlet af Viator Limited eller Viator Inc., udgør brugsbetingelser en aftale mellem dig og Viator Inc. Hvis betalingen blev behandlet af Viator Systems Pty Limited, udgør brugsbetingelser en aftale mellem dig og Viator Systems Pty Limited, og tjenesterne leveres til dig af Viator Systems Pty Limited. For at undgå tvivl udgør disse brugsbetingelser aldrig en aftale mellem dig og Viator Limited.

Tilbage til toppen

15. Ændringer eller afbestillinger fra dig

15.1 Når et produkt er købt, kan din booking ikke ændres af dig eller annulleres mod en refusion, medmindre andet er angivet i de vilkår og betingelser, der gælder for det pågældende produkt.

15.2 Standardafbestillingspolitikken giver dig mulighed for at anmode om en ændring og/eller afbestilling af en booking indtil 24 timer før bookingens starttidspunkt. Hvis oplevelsen ikke har et eksplicit starttidspunkt, vil fristen for anmodning om en ændring eller annullering generelt være kl. 23.59 to dage før startdatoen. Tidspunktet beregnes i henhold til tidszonen for oplevelsen.

15.3 Hvis et produkt er angivet som "Alle salg er endelige" eller med en væsentlig tilsvarende betegnelse (herunder, men ikke begrænset til, alle gruppebookinger, der er bestilt i vores afdeling for gruppebookinger), kan det ikke refunderes, og det vil ikke være muligt at ændre eller annullere det, efter bookingen er foretaget. Et mindretal af produkter har andre, anderledes afbestillingsregler. Du skal i alle tilfælde kontrollere den afbestillingspolitik, som fremgår af den pågældende produktregistrering på tidspunktet for din booking, idet det er denne politik, der gælder for din afbestilling og eventuelle refusioner samt regulerer betingelserne herfor.

15.4 Uagtet afsnit 15.2 og 15.3 (a) skal anmodninger om ændringer af en booking, herunder anmodninger om ændring af dato (samlet kaldet en "ændringsanmodning"), foretages online via afsnittet "Administrer min booking" på websitet, og (b) hvis det er muligt at implementere en ændringsanmodning, opkræver Viator ikke et gebyr for at gøre dette, så længe vi modtager ændringsanmodningen inden for den frist, der er angivet i produktregistreringen. Bemærk, at en leverandør kan opkræve et gebyr for at imødekomme en ændringsanmodning. Under sådanne omstændigheder skal du betale et sådant gebyr, så Viator kan behandle din anmodning om ændring.

15.5 Alle ændringsanmodninger skal behandles af Viator med forbehold for tilgængelighed og aftale med den relevante leverandør. Viator kan ikke garantere, at det kan lade sig gøre at ændre datoer. I det omfang leverandøren er ude af stand til eller ikke vil acceptere en sådan ændringsanmodning, vil din ret til en refusion (hvis det er relevant) være underlagt vilkårene for annullering af din booking.

15.6 Hvis du foretager en booking med en kampagnekode, eller hvis du accepterer en rabat eller tilbudspris i forbindelse med betalingen, ugyldiggøres din rabat eller tilbudspris muligvis, hvis du foretager en ændringsanmodning efter bookingen.

15.7 Der gives ingen refusioner, når en oplevelse påbegyndes eller i forbindelse med en produktpakke, et overnatningssted, måltider eller andre tjenester, som er påbegyndt.

Tilbage til toppen

16. Andre ændringer og afbestillinger

16.1 Af og til kan en leverandør foretage en ændring af et produkt efter dit køb, herunder, men ikke begrænset til, dato, pris, inklusioner, dækning, alderskrav og/eller andre produktegenskaber og/eller krav. Derfor forbeholder Viator (der handler på vegne af leverandøren) sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund at annullere, ændre eller erstatte et produkt, du har købt. Hvis den af leverandøren foreslåede ændring er væsentlig (f.eks. en ændring i datoer og/eller en væsentlig ændring af rejseplanen), og du er utilfreds med det alternativ, der tilbydes, er du berettiget til fuld tilbagebetaling af den oprindelige købspris.

16.2 Vi kan efter eget skøn beslutte, at det er nødvendigt eller ønskeligt for at beskytte vores interesser, leverandørens interesser og/eller dine interesser, at tilbagetrække vores tjenester, hvilket resulterer i en tilsidesættelse af produktets afbestillingspolitik og den effektive annullering af en booking. Vi kan også efter eget skøn beslutte at arrangere refusion til dig af en del eller hele det beløb, du blev opkrævet. Du er indforstået med, at vi og den relevante leverandør ikke har noget ansvar for sådanne afbestillinger eller refusioner.

Tilbage til toppen

17. Pas, visum og forsikring

  1. Når du foretager en booking, er du ansvarlig for at sikre, at du lever op til alle krav til adgang som udlænding, og at dine rejsedokumenter, herunder pas og visa, er i orden.

17.2 Kontakt den relevante ambassade eller det relevante konsulat for at få oplysninger om gældende krav til pas og visa. Sådanne krav kan ændres når som helst, og det er dit ansvar at kontrollere, om der er opdaterede oplysninger, inden du foretager en booking og før din afrejse. Viator påtager sig intet ansvar i forbindelse med en person, der nægtes indrejse på en flyrejse eller i et land, herunder lande, som en sådan person bare passerer igennem på vej til sit bestemmelsessted.

17.3 Da visum- og helbredskrav kan ændres uden varsel, anbefaler Viator, at du bekræfter helbreds- og visumkrav med det relevante konsulat før afgang. Det er også dit ansvar at opsøge en læge for at få de aktuelle anbefalinger til vacciner, inden du rejser internationalt, og for at sikre, at du lever op til alle helbredsmæssige adgangskrav og følger al medicinsk vejledning i relation til din rejse.

17.4 Viator anbefaler på det kraftigste, at du tegner en omfattende rejseforsikring før afgang for at beskytte dit produktkøb. Hvis du afbestiller din rejse eller ændrer rejsedatoerne betydeligt, dækker din rejseforsikring muligvis afbestillingsgebyrer og relaterede udgifter. Gennemlæs nøje vilkårene og betingelserne i policen for din rejseforsikring.

17.5 Selvom de fleste rejser, herunder rejser til rejsemål i udlandet, sker, uden at der opstår problemer, kan rejser til visse rejsemål indebære en større risiko end andre. Viator opfordrer kunderne til at undersøge og gennemgå rejseforbud, advarsler, bekendtgørelser og anbefalinger, der udstedes af den amerikanske regering og myndigheder i destinationslandet, forud for booking af rejser til internationale rejsemål. Oplysninger om forhold i forskellige lande og risikoniveauet ved rejser til bestemte internationale rejsemål kan findes på www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac and www.customs.gov

17.6 VIATOR GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTI FOR, AT EN REJSE TIL EN DESTINATION ANBEFALES ELLER ER UDEN RISIKO, OG VIATOR ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE ELLER TAB SOM FØLGE AF REJSE TIL DISSE REJSEMÅL.

Tilbage til toppen

18. Vores ansvar

18.1 LÆS DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT. DETTE AFSNIT BEGRÆNSER VIATORS ANSVAR OVER FOR DIG FOR PROBLEMER, SOM KAN FOREKOMME I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE. HVIS DU IKKE FORSTÅR BETINGELSERNE I DETTE AFSNIT ELLER ANDRE STEDER I DISSE BRUGSBETINGELSER, BØR DU KONTAKTE EN ADVOKAT FOR AT FÅ EN FORKLARING, INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE.

18.2 OPLYSNINGERNE, INDHOLDET, SOFTWAREN, PLATFORMEN OG TJENESTERNE FRA VIATOR KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER FEJL, HERUNDER I FORHOLD TIL BOOKINGERS TILGÆNGELIGHED OG PRISFEJL. VIATOR, DENNES MODERSELSKAB, DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER (SAMLET KALDET "SELSKABER I VIATOR-KONCERNEN") GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN AF, OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR, ALLE FEJL ELLER ANDRE UNØJAGTIGHEDER, SOM RELATERER TIL OPLYSNINGER OM OG BESKRIVELSER AF DE PRODUKTER OG ANDRE TJENESTER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PRISER, TILGÆNGELIGHED, BILLEDER, EGENSKABER, INKLUSIONER OG EKSKLUSIONER, GENERELLE PRODUKTBESKRIVELSER, ANMELDELSER OG BEDØMMELSER OSV.). VIATOR FORBEHOLDER SIG ENDVIDERE UDTRYKKELIGT RET TIL AT ÆNDRE FEJL I TILGÆNGELIGHED OG PRISER OG/ELLER I BOOKINGER, DER ER INDGÅET TIL EN FORKERT PRIS.

18.3 SELSKABER I VIATOR-KONCERNEN GIVER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHEDEN AF OPLYSNINGER, INDHOLD, SOFTWARE, PLATFORM, PRODUKTER OG ANDRE TJENESTER UANSET FORMÅLET, OG DET, AT PRODUKTER ELLER TJENESTER INDGÅR ELLER TILBYDES, ER IKKE EN TILSKYNDELSE TIL ELLER ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA SELSKABER I VIATOR-KONCERNEN. ALLE SÅDANNE OPLYSNINGER, INDHOLD, SOFTWARE, PLATFORM, PRODUKTER OG TJENESTER LEVERES I "FORHÅNDENVÆRENDE TILSTAND" UDEN NOGEN GARANTI OF NOGEN ART. VIATOR-KONCERNENS VIRKSOMHEDER FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FOR, AT PLATFORMEN IKKE INDEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VIATOR FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DISSE OPLYSNINGER, INDHOLD, SOFTWARE, PLATFORM, PRODUKTER OG TJENESTER, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN.

18.4 LEVERANDØRERNE ER UAFHÆNGIGE UNDERLEVERANDØRER OG IKKE REPRÆSENTANTER ELLER MEDARBEJDERE I SELSKABERNE I VIATOR-KONCERNEN. SELSKABERNE I VIATOR-KONCERNEN KAN IKKE STILLES TIL ANSVAR FOR HANDLINGER, FEJL, UNDLADELSER, ERKLÆRINGER, GARANTIER, BRUD, FORSØMMELIGHED ELLER MISBRUG FRA SÅDANNE LEVERANDØRERS SIDE ELLER FOR NOGEN PERSONSKADE, DØD, MATERIEL SKADE ELLER ANDRE SKADER ELLER OMKOSTNINGER, DER KOMMER DERAF ELLER PÅ ANDEN VIS OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BOOKING ELLER BRUG AF ET PRODUKT. SELSKABER I VIATOR-KONCERNEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR OG VIL IKKE FORETAGE REFUSIONER I TILFÆLDE AF NOGEN SOM HELST FORSINKELSE, AFBESTILLING, OVERBOOKNING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE ÅRSAGER, DER LIGGER UDEN FOR DERES KONTROL, OG DE PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR EKSTRAUDGIFTER, UNDLADELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERING ELLER HANDLINGER, SOM KAN HENFØRES TIL EN REGERING ELLER MYNDIGHED.

18.5 SELSKABER I VIATOR-KONCERNEN (ELLER DERES MELLEMLEDERE, DIREKTØRER OG PARTNERE) ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFEMÆSSIGT, SPECIELT, EKSEMPLARISK ELLER FØLGEMÆSSIGT TAB (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA ELLER OPLYSNINGER ELLER OMKOSTNINGER TIL AT FREMSKAFFE ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ET PRODUKT ELLER EN BOOKING ELLER DIN ADGANG TIL, VISNING AF ELLER BRUG AF TJENESTERNE, UANSET OM DET BASERES PÅ EN TEORI OM MISLIGHOLDELSE, AFTALE, SKADEGØRENDE HANDLING, DIREKTE ANSVAR ELLER ANDET, OG SELVOM VIATOR ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

18.6 Hvis et selskab i Viator-koncernen findes ansvarligt for tab eller skade, som opstår pga. eller på nogen måde er forbundet med din brug af tjenesterne eller en booking eller brug af et produkt, vil ansvaret for selskaberne i Viator-koncernen aldrig samlet overstige den største værdi af (a) det beløb, der er betalt til Viator i forbindelse med den booking, som giver anledning til fordringen, eller (b) et hundrede dollars (100,00 USD).

18.7 Ansvarsbegrænsningen, der er fremsat i afsnit 18, afspejler risikoens fordeling mellem parterne. De i dette afsnit indeholdte begrænsninger vil fortsat være gældende, selv hvis et eventuelt begrænset retsmiddel anført i nærværende brugsbetingelser måtte vise sig at være utilstrækkeligt. Ansvarsbegrænsningerne, der fremgår af nærværende brugsbetingelser, er til fordel for selskaber i Viator-koncernen.

Tilbage til toppen

19. Dit ansvar

19.1 Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Viator og selskaberne i Viator-koncernen samt alle deres mellemledere, direktører, medarbejdere og repræsentanter fra nogen som helst ansvarsholdelse, påtaler, krav, retsforfølgelse, efterforskninger, tab, skader, bøder, straffe, gebyrer, udgifter, omkostninger eller andet ansvar af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer som følge af eller i forbindelse med:

a. din misligholdelse af disse brugsbetingelser eller dokumenter, der henvises til heri, b. din overtrædelse af nogen lov, regel, bestemmelse eller retningslinje, c. din overtrædelse af, krænkelse eller uretmæssige tilegnelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, retten til at kontrollere brugen af eget navn eller rettighed til beskyttelse af privatlivets fred, d, din brug af tjenesterne (herunder websitet), e. din booking eller brug af et produkt eller f. din forsømmelighed eller dit forsætlige misbrug.

Tilbage til toppen

20. Kystudflugter uden bekymringer

20.1 For produkter kaldet "Kystudflugt uden bekymringer", hvis du (a) køber et sådant produkt, som skal indløses, mens du er i en bestemt anløbshavn, og (b) hvor du ikke vender tilbage til skibet i tide til at komme ombord, arrangerer Viator (i henhold til afsnit 20.2 og 20.3) den nødvendige transport til den næste havn, hvor skibet lægger til.

20.2 Politikken, som er fremsat i afsnit 20.1-20.4, gælder kun, hvor det ikke er selvforskyldt, at du ikke vender tilbage til skibet i tide til at komme ombord. Politikken er ugyldig i tilfælde, hvor dine egne handlinger er skyld i forsinkelsen, og/eller hvor du har afveget fra den oplevelse, du har booket.

20.3 For at drage fordel af denne politik skal du give Viator de rigtige oplysninger om skibets ankomst- og afgangstidspunkt for at sikre, at der er nok tid (mindst 2 timer) mellem turens sluttidspunkt og skibets afgangstidspunkt. Du skal kontakte Viator direkte og så hurtigt som muligt for at anmode om transport til næste anløbshavn, da du ikke kan booke din egen rejse uden at ugyldiggøre denne politik.

20.4 Med forbehold for, at du er kvalificeret, vælger Viator og bestiller rejsen for dig til den næste anløbshavn (må ikke overstige 1.000 USD pr. person).

20.5 Ud over den beskyttelse, der tilbydes i henhold til afsnit 20.1-20.4 skal du, hvis skibet ikke kommer til en anløbshavn eller er forsinket ud over starttidspunktet for din "Kystudflugt uden bekymringer", blot kontakte Viator inden for 14 dage. Vi udsteder en refusion, mens vi afventer skibets faktiske rejseplan.

Tilbage til toppen

21. Viator-billetter

21.1 Du modtager en billet med Viators logo på (eller alternativt et gavekort fra leverandøren) (i hvert tilfælde en "billet") for hvert produkt, du bestiller, og billetten udstedes på vegne af leverandøren. For at få adgang til og udskrive din billet bliver du ført til et sikkert website, som hostes af Viator, og som indeholder et link til din billet. Visse bookinger medfører, at du får tilsendt en elektronisk billet såvel som eller i stedet for en papirbillet.

21.2 Du skal fremvise den originale, autentiske billet til den relevante leverandør for at kunne indløse dit produkt. Din booking kan ikke honoreres eller indløses, hvis du ikke viser en gyldig billet. Sørg for at læse de vilkår og betingelser, der gælder for din booking, for at forstå, hvad leverandøren vil kræve i form af visning af en billet.

21.3 Af sikkerhedsmæssige årsager skal du ved indløsning af din billet fremvise et gyldigt billed-id og underskrive billetten.

21.4 I nogle tilfælde kan en leverandør også kræve, at du fremviser det betalingskort, der blev brugt til at købe dit produkt på indløsningstidspunktet. Dette gælder typisk for billetter til seværdigheder og forestillinger. Du informeres ved betaling, om dette er påkrævet eller ej. Hvis du har spørgsmål til et sådant krav, skal du kontakte Viators kundeservice.

Tilbage til toppen

22. Generelle bestemmelser

22.1 Du accepterer, at der ikke eksisterer et joint venture, agentur, partnerskab eller ansættelsesforhold mellem en af Viator-koncernens virksomheder som følge af disse brugsbetingelser eller brug af tjenesterne.

22.2 Viators opfyldelse af disse brugsbetingelser er underlagt gældende love og retslige processer, og der er intet i disse brugsbetingelser, som begrænser Viators ret til at overholde lovens håndhævelse eller andre juridiske henvendelser eller krav vedrørende din brug af tjenesterne eller oplysninger, der gives til eller indsamles af Viator, hvad angår denne anvendelse. I det omfang, at det tillades i henhold til gældende lovgivning, accepterer du at indbringe et krav eller et søgsmål som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af tjenesterne inden to (2) år efter datoen, hvor kravet eller søgsmålet opstod, da kravet eller søgsmålet da ellers annulleres uigenkaldeligt.

22.3 Hvis det besluttes, at en del af disse brugsbetingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, de garantiundtagelser og ansvarsbegrænsninger, der er beskrevet ovenfor, vil den bestemmelse, som er ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses for erstattet af en bestemmelse, der er gyldig og kan håndhæves, og som mest præcist svarer til indholdet i den oprindelige bestemmelse, og resten af disse brugsbetingelser er fortsat gældende.

22.4 Disse brugsbetingelser (og øvrige vilkår og betingelser, der nævnes heri) udgør hele aftalen mellem dig og Viator, hvad angår tjenesterne, og erstatter tidligere eller midlertidig kommunikation og tilbud, uanset om det er sket elektronisk, mundtligt eller skriftligt mellem dig og Viator vedrørende tjenesterne. En trykt udgave af disse brugsbetingelser og enhver meddelelse i elektronisk format kan gøres gældende i retlige eller administrative sager på grundlag af eller vedrørende disse brugsbetingelser i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og registreringer, der oprindeligt er udarbejdet og vedligeholdt på papir.

22.5 Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes.

Tilbage til toppen

23. Værneting og gældende lovgivning

  1. Tjenesterne leveres af en amerikansk virksomhed, og disse brugsbetingelser er underlagt lovgivningen i Massachusetts, USA. Du giver hermed dit samtykke til, at søgsmål skal anlægges ved domstolene i Boston, Massachusetts, USA, som har eksklusivt værneting, og accepterer retfærdigheden og egnetheden af fremgangsmåderne ved sådanne domstole i forbindelse med enhver tvist som følge af eller vedrørende brugen af tjenesterne. Du accepterer, at alle de erstatningskrav, som du kunne have imod Viator som følge af eller vedrørende tjenesterne, skal høres og løses i en domstol med kompetent værneting for emnet i Boston, Massachusetts.
    

23.2 Brug af tjenesterne er ikke godkendt i værneting, som ikke håndhæver alle bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, dette afsnit. Det foregående gælder ikke i det omfang, som den gældende lovgivning i det land, du bor i, kræver, at en anden lov og/eller et andet værneting er gældende, og dette kan ikke undtages med en kontrakt.

Tilbage til toppen