Recent gezocht
Wissen

Viator: Kennisgeving en procedure voor verwijdering

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2016

Kennisgeving aan Viator van lasterlijke inhoud

Opmerkingen

Opmerkingen die waar zijn of een eerlijke mening weergeven (bijv. een negatieve beoordeling), zijn op zichzelf meestal niet voldoende reden om te worden beschouwd als laster. U dient de feiten zorgvuldig te bekijken voordat u een claim indient (bij twijfel raden wij u aan juridisch advies in te winnen), aangezien u aansprakelijke gehouden kunt worden voor onjuiste claims.

Viator behoudt zich het recht voor om te vragen om een bevestiging van uw identiteit en verdere informatie van u te verzamelen om de grond van uw claim te verduidelijken. Let op: Viator kan mogelijk geen claims onderzoeken die anoniem zijn ingediend, onjuist geadresseerd zijn of niet voldoende informatie bevatten in het Kennisgevingsformulier zoals hieronder weergegeven. We zullen ons naar redelijkheid inzetten om lasterlijke inhoud te identificeren na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, maar wij accepteren geen aansprakelijkheid indien u nalaat alle relevante feiten te verstrekken of indien deze feiten niet nagetrokken kunnen worden. Alle persoonsgegevens die u verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees dit beleid voordat u persoonsgegevens aan ons verzend.

Waarschuwing : alle verklaringen die u geeft, kunnen worden gebruikt in een juridische procedure. Indien u valse, misleidende of onjuiste informatie verstrekt, kunt u hiervoor civiel of strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden.

Indien u Viator op de hoogte wilt stellen van een naar bewering lasterlijke verklaring op deze website, vul dan de onderstaande ‘Kennisgeving aan Viator van lasterlijke inhoud’ in en stuur een ondertekend en van datum voorzien exemplaar naar:

 • Viator, Inc.
 • Attn: Content Notice Department
 • 360 3rd Street, Suite 400
 • San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten

U dient ook uw postadres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw e-mailadres bij te voegen, zodat Viator kan reageren op de Kennisgeving.

Kennisgeving aan Viator van lasterlijke inhoud

Ik, [vermeld uw volledige naam], verblijvende te [vermeld uw postadres, telefoonnummer overdag en e-mailadres], verklaar als volgt:

 • Ik verwijs naar de website [voer de betreffende Viator-website in (bijv. Viator)] (de ‘Website’) en verstrek mijn kennisgeving aan Viator dat zij via haar Website zorgt voor of bijdraagt aan de publicatie van een lasterlijke uitspraak.
 • De betreffende uitspraak is hier op de Website te vinden: [kopieer en plak de post waarin de betreffende uitspraak voorkomt en het adres van de betreffende webpagina van de Website waarop de lasterlijke woorden voorkomen].
 • De woorden die ik als lasterlijk beschouw, zijn : [herhaal de precieze bewoordingen waarop uw klacht gestoeld is zoals deze op de Website worden weergegeven].
 • Ik beschouw deze woorden als lasterlijk omdat [geef de reden waarom u deze woorden als lasterlijk beschouwd].
 • De lasterlijke woorden zijn onjuist omdat [geef de reden waarom de woorden waarover u een klacht indient onjuist zijn en geef aan wat volgens u de waarheid is].
 • [Indien de persoon die de verklaring afgeeft handelt namens de claimende partij, voeg dan de volgende verklaring bij : Ik ben bevoegd om namens de claimende partij te handelen. De [persoon/entiteit] die claimt dat deze woorden lasterlijk zijn is [vermeld de naam en het adres van de persoon/entiteit] (‘Klager’). Ik ben [licht de relatie van de ondertekenende partij tot de Klager toe]].

Je déclare que la demande ci-dessus est vraie et comprends que cette notification peut être utilisée dans toute procédure judiciaire subséquente concernant la plainte pour diffamation ci-dessus.

Handtekening :

Datum :

Kennisgeving aan Viator van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Opmerkingen

Indien u van mening bent dat werk of materiaal is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, stel Viator dan hiervan op de hoogte door middel van de onderstaande ‘Kennisgeving aan Viator van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten’.

Viator behoudt zich het recht voor om te vragen om een bevestiging van uw identiteit en verdere informatie van u te verzamelen om de grond van uw claim te verduidelijken. Let op: Viator kan mogelijk geen claims onderzoeken die anoniem zijn ingediend, onjuist geadresseerd zijn of niet voldoende informatie bevatten in het Kennisgevingsformulier zoals hieronder weergegeven. We zullen ons naar redelijkheid inzetten om naar bewering inbreukmakende inhoud te identificeren, maar wij accepteren geen aansprakelijkheid indien u nalaat alle relevante feiten te verstrekken of indien deze feiten niet nagetrokken kunnen worden.

Waarschuwing: alle verklaringen die u geeft, kunnen worden gebruikt in een juridische procedure. Indien u valse, misleidende of onjuiste informatie verstrekt, kunt u hiervoor civiel of strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden.

Indien u Viator op de hoogte wilt stellen van naar bewering inbreuk op intellectuele eigendomsrechten makende inhoud op deze website, vul dan de onderstaande ‘Kennisgeving aan Viator van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten’ in en stuur een ondertekend en van datum voorzien exemplaar naar:

 • Viator, Inc.
 • Attn: Content Notice Department
 • 360 3rd Street, Suite 400
 • San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten

U dient ook uw postadres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw e-mailadres bij te voegen, zodat Viator kan reageren op de Kennisgeving.

Kennisgeving aan Viator van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

VERKLARING :

Ik, [vermeld uw volledige naam], verblijvende te [vermeld uw postadres, telefoonnummer overdag en e-mailadres], verklaar als volgt:

 1. Ik verwijs naar de website [voer de betreffende Viator-website in (bijv. Viator)] (de ‘Website’) en verstrek mijn kennisgeving aan Viator dat de inhoud op haar Website, zoals hieronder gedefinieerd, inbreuk maakt op of bijdraagt aan inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het werk waarover intellectuele eigendomsrechten worden geclaimd is [noem en beschrijf duidelijk het materiaal of de werken waarop volgens u inbreuk is gemaakt] (het ‘Werk’).
  [Opmerking : geef aan op welk eigendomsrecht inbreuk gemaakt wordt. Bijv. auteursrecht, patenten; handelsmerken; ontwerprecht. Indien beschikbaar, verstrek gegevens van relevante registers.]
 3. Het materiaal waarvan geclaimd wordt dat het inbreuk maakt op het Werk (‘Inbreukmakend materiaal’) is [noem en beschrijf duidelijk het naar bewering inbreukmakende materiaal of werk(en)].
 4. Het Inbreukmakend materiaal is hier op de Website te vinden: [kopieer en plak het adres van de betreffende webpagina van de Website waarop het inbreukmakend materiaal voorkomt].
 5. Het gebruik van het Inbreukmakend materiaal omschreven in alinea 4 maakt inbreuk op [mijn rechten] [of] [de rechten van de Klager] [verwijder wat niet van toepassing is] in het Werk en hiervoor is door de houder van de rechten, diens vertegenwoordiger(s) of de wet geen toestemming gegeven.
 6. [Ik ben] [of] [Ik ben bevoegd om te handelen namens] de eigenaar van een exclusief recht in het Werk waarop naar bewering inbreuk wordt gemaakt. [Indien de persoon die de verklaring afgeeft handelt namens de claimende partij, voeg dan de volgende verklaring bij : De [persoon/entiteit] die claimt dat er inbreuk gemaakt is op diens rechten in het Werk [vermeld de naam en het adres van de persoon/entiteit] (‘Klager’). Ik ben [licht de relatie van de ondertekenende partij tot de Klager toe].

Ik verklaar dat de bovenstaande claim waar is en ik begrijp dat de bovenstaande claims kunnen worden gebruikt in resulterende rechtszaken die verband houden tot de bovenstaande klacht van inbreuk.

Handtekening :

Datum :