Recent gezocht
Wissen

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Ingangsdatum: 12 september 2022

Wij weten dat u uw persoonsgegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. Wij nemen dit serieus en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze privacy- en cookieverklaring ('Verklaring') zorgvuldig voor meer informatie over onze privacypraktijken.

We exploiteren een dienst waarmee gebruikers ('u', 'uw') wereldwijd reiservaringen kunnen verkennen, zoeken en boeken. In deze Verklaring worden zij hierna gezamenlijk aangeduid als onze Diensten.

Onze Diensten zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Viator, Inc. Wanneer u via een computer, mobiele telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (hierna allemaal aangeduid als 'Apparaat') onze websites en de bijbehorende applicaties bezoekt, gaat u akkoord met de hieronder beschreven praktijken.

Als internationaal bedrijf zijn we actief in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze Verklaring geeft u een algemeen overzicht van onze privacypraktijken.

Verzamelde gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen wij gegevens van en over u om u een persoonlijkere ervaring te bieden die beter op uw voorkeuren is afgestemd. Sommige gegevens verzamelen we automatisch. Andere gegevens verzamelen we uit verschillende bronnen, waaronder die van gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere onafhankelijke derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt doordat u op een link van een website van derden heeft geklikt of wanneer u via onze Diensten websites van derden bezoekt, dan kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. De gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres
 • Facturatie- of betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Foto's, beoordelingen, socialmediaberichten en video's die u met ons heeft gedeeld
 • Geolocatiegegevens
 • Apparaatgegevens, zoals wanneer u toegang tot onze Diensten heeft gehad en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat en advertenties)
 • Online activiteit zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken
 • Boekingsgeschiedenis
 • Informatie over uw reisplannen en voorkeuren

Wij kunnen ook informatie over andere reizigers verzamelen indien u deze heeft verstrekt, waaronder hun e-mailadres of andere reisgegevens. Als u informatie met ons deelt over andere personen, moet u daarvoor hun toestemming hebben.

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden of bijvoorbeeld als u foto's heeft geüpload die met locatiegegevens getagd zijn. We kunnen uw locatiegegevens rechtstreeks gebruiken en/of uw locatie delen met derden. Wij verzamelen en delen locatiegegevens om relevante inhoud te tonen, om uw gebruik van onze Diensten te analyseren, om onze Diensten te verbeteren en om contextuele advertenties of aanbevelingen te tonen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw locatie gebruiken om u tijdens uw reis beoordelingen van hotels, restaurants of attracties in de buurt te tonen.

U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens en/of de mogelijkheid om locatiegegevens aan foto's toe te voegen uit te schakelen. Als locatie delen wordt uitgeschakeld, kan dit echter bepaalde functies beïnvloeden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw Apparaat of met uw provider.

Raadpleeg het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologie zoals beschreven in dit gedeelte, waaronder uw keuzes met betrekking tot zulke technologieën.

Terug naar boven

Gebruik van gegevens

Wij streven ernaar om u relevante inhoud te bieden in onze Diensten en wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensprivacy van de verschillende rechtsgebieden waarin we exploiteren. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen helpen om optimaal gebruik te maken van onze Diensten. We gebruiken ze bijvoorbeeld om:

 • uw Viator-account te registreren en beheren
 • uw boekingen te vereenvoudigen
 • onze Diensten te verbeteren en de interesse daarin te meten
 • u te informeren over speciale aanbiedingen, prijsvragen, wedstrijden en diensten die beschikbaar zijn van ons, onze dochterondernemingen of onze partners die voor u interessant zouden kunnen zijn
 • met u te communiceren
 • communicatie mogelijk maken tussen reizigers en aanbieders van reiservaringen die bij ons vermeld staan
 • u de mogelijkheid te geven om uw beoordelingen, waarderingen, foto's, video's en andere inhoud te plaatsen
 • uw ervaring te personaliseren en om de advertenties die op onze Diensten en het internet worden getoond aan uw voorkeuren aan te passen
 • uw interesses of voorkeuren vast te stellen
 • u een optimale ervaring te bieden en de gebruikers van onze Diensten te groeperen, bijvoorbeeld op basis van gebruik en demografie
 • u uit te nodigen voor een enquête of marktonderzoek
 • op uw vragen en opmerkingen te reageren
 • geschillen of problemen op te lossen
 • mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.
 • toe te zien op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en mededelingenen zoals anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld

Let op: sommige gegevens zijn vereist om u interessante aanbiedingen van ons, onze dochterondernemingen en onze partners te doen en u te laten profiteren van andere voordelen die voor gebruikers van Viator gelden. Zie onderstaande paragraaf Keuzes ten aanzien van gegevens voor meer informatie over uw keuzes voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Terug naar boven

Delen van gegevens

Om een aantal van onze Diensten aan te kunnen bieden moeten we mogelijk informatie delen met bepaalde derden, waaronder onze bedrijvengroep, in de volgende omstandigheden:

 • Onze bedrijvengroep. We delen gegevens met bedrijven uit onze groep, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten, zowel reisgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn. Deze bedrijven en websites zullen deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving inzake het verzenden van reclame-uitingen naleven.
 • Aanbieders van ervaringen. We delen uw informaties met aanbieders van reiservaringen zodat ze de boekingen die u doet door middel van onze Diensten kunnen voltooien.
 • Serviceproviders. We delen informatie met bepaalde serviceproviders om onze Diensten mogelijk te maken, waaronder hulp bij transacties.
 • Zakenpartners. Wij kunnen gegevens over u, uw Apparaten en uw gebruik van onze Diensten delen met onze betrouwbare zakenpartners. Bijvoorbeeld, we kunnen informatie delen zodat we u relevante inhoud kunnen aanbieden of om de betaling voor een boeking te vergemakkelijken. Dit delen is doorgaans onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten, waarin zaken als geheimhouding, privacy en beveiligingsverplichting zijn vastgelegd. We willen u er echter op wijzen dat wij geen controle kunnen uitoefenen op de privacypraktijken van deze onafhankelijke zakenpartners.
 • Socialmediawebsites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmediawebsites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacyverklaringen van deze socialmediawebsites en de privacyinstellingen die u daarvoor heeft ingesteld. *Advertentienetwerken. Soms verzamelen we gegevens over uw interesses en delen deze met advertentienetwerken. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative of het Digital Advertising Alliance, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Klik hier voor meer informatie. *Andere derden, zoals verwijzende websites.Derden kunnen ons ook helpen bij het verzamelen van informatie, bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies of voor de levering van online advertenties die op uw interesses zijn afgestemd. We kunnen doelgroepsegmenten en andere informatie met derden delen die deze gegevens gebruiken om aangepast aan u te adverteren.

Derden hebben toegang tot gegevens en kunnen deze verzamelen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun taken.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw Apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. Ga naar de instellingen van uw Apparaat als u het bijhouden van gegevens wilt beperken.

Terug naar boven

Keuzes ten aanzien van gegevens

U heeft opties met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Uw opties:

 • U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, hoewel deze gegevens mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op onze websites.
 • U kunt voorkomen dat er geolocatiegegevens worden verzameld. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies van onze Diensten niet meer kunt gebruiken als u het delen van uw locatie uitschakelt.
 • U kunt ook informatie toevoegen of bijwerken en uw account sluiten.Als u uw account bij Tripadvisor afsluit, zullen wij uw account deactiveren en uw profielinformatie verwijderen. Wij kunnen bepaalde informatie over uw account bewaren (waaronder oude transacties) voor interne doeleinden waaronder backups, het voorkomen van fraude, geschillenbeslechtiging, onderzoek en naleving van wettelijke vereisten voor benodigde periode om aan de doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring te kunnen voldoen.
 • Daarnaast biedt elke e-mail die wij versturen u de mogelijkheid om u af te melden voor reclameberichten, inclusief e-mailberichten met informatie over reisgerelateerde mogelijkheden in dergelijke reclameberichten die we versturen.

Terug naar boven

Overdrachten van gegevens

We zijn een internationaal bedrijf en we zijn actief in veel verschillende rechtsgebieden. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

Terug naar boven

Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alleen bepaalde, bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken encryptie bij het verzenden van uw gegevens tussen uw systeem en dat van ons en tussen ons systeem en dat van de partijen waarmee wij gegevens delen. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Terug naar boven

Bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Terug naar boven

Volg-mij-niet-signalen

Onze website is momenteel niet in staat om 'Volg mij niet'-verzoeken van browsers te honoreren. Dit komt doordat er momenteel geen internationale, gestandaardiseerde definitie bestaat voor 'Volg mij niet'-verzoeken. Zodra de internetbranche het eens is geworden over ter zake geldende normen, dan kunnen wij deze benadering herzien.

Terug naar boven

Cookies

Wij streven ernaar dat uw toegang tot onze Diensten zo eenvoudig, efficiënt en handig mogelijk is. Daarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring en de beveiliging van de website te verbeteren en om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit geldt voor bijna elke website die u bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen en bevatten basisgegevens over uw internetgebruik. Bij elk nieuw bezoek aan een website stuurt uw browser deze cookies terug, zodat de website uw Apparaat herkent en uw ervaring kan verbeteren door onder andere inhoud te tonen die bij uw voorkeuren aansluit. Wij gebruiken ook cookies om uw inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Andere cookies geven ons inzicht in uw voorkeuren.

De cookies die wij gebruiken zijn onder te verdelen in drie categorieën.

 • Essentieel - Deze cookies zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de website, om door de website te kunnen navigeren en om alle essentiële functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zou de website niet goed werken en kunt u bepaalde belangrijke functies niet gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een cookie die ervoor zorgt dat u tijdens uw bezoek aan onze website ingelogd blijft. Zonder deze cookie zou u zich op elke pagina opnieuw moeten aanmelden. We kunnen ook essentiële cookies gebruiken om fraude op te sporen en te voorkomen. U kunt essentiële cookies niet uitschakelen via het Cookietoestemmingsprogramma, omdat u zonder deze cookies geen toegang kunt krijgen of gebruik kunt maken van de functies van de website.

 • Analysecookies en functionele cookies - We maken gebruik van deze cookies om inzicht te krijgen in hoe de website wordt gebruikt en hoe we uw ervaring ermee verder kunnen verbeteren. Deze cookies bieden ons gegevens die ons helpen bepalen welke onderdelen van de website interessant gevonden worden door bezoekers en of er fouten optreden tijdens hun bezoek. We gebruiken deze cookies om verschillende lay-outs en functies van onze websites te testen. Ook gebruiken we ze om bij te houden hoe bezoekers de website bereiken. We maken ook gebruik van cookies voor het opslaan van uw instellingen en voorkeuren op de website, zoals uw taalkeuze en eerder ingevoerde informatie bij het zoeken naar reiservaringen. Sommige functionele cookies zijn essentieel voor het functioneren van bepaalde onderdelen van de website.

 • Adverteren - Advertentiecookies zorgen ervoor dat de advertenties die u ziet zo goed mogelijk op uw voorkeuren zijn afgestemd. Sommige cookies helpen ons bijvoorbeeld advertenties te selecteren die aansluiten op uw interesses. Andere cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde advertentie te zien krijgt. Wij gebruiken ook cookies, zodat u inhoud van de website eenvoudig via uw favoriete sociale netwerken kunt delen met uw vrienden. Socialmediawebsites kunnen cookies instellen die u herkennen wanneer u inhoud op de website bekijkt en zorgen ervoor dat u inhoud op zowel de website als de socialmediawebsite kunt delen met behulp van de deelinstellingen. Bekijk de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van uw socialmediawebsite voor meer informatie. Wij werken ook samen met externe adverteerders om u toegang te geven tot inhoud die voor u interessant zou kunnen zijn en die cookies op onze Diensten kunnen plaatsen om advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Deze 'cookies van derden' verzamelen gegevens over uw surfgedrag en uw interactie met advertenties of de Diensten in het algemeen. Deze informatie helpt ons ook om het aantal keer dat u dezelfde advertenties te zien krijgt te beperken en uw online ervaring te verbeteren.

Terug naar boven

Cookietoestemmingsprogramma

Om u meer controle te geven, bieden wij u het Cookietoestemmingsprogramma aan. Via dit programma kunt u bekijken welke first-party-cookies en cookies van derden die via onze website zijn geplaatst en kunt u uw cookie-instellingen aanpassen, waaronder of u wel of niet akkoord gaat met zulke cookies.

U kunt het Cookietoestemmingsprogramma openen door op de link 'Cookietoestemming' onderaan elke pagina te klikken of door uw cookievoorkeuren te bewerken in onze cookiebanner. Bovendien kunt u uw cookies beheren via de instellingen van uw internetbrowser. Hier kunt u instellen dat u een melding krijgt als er nieuwe cookies opgeslagen worden en afzonderlijke of alle cookies verwijderen.

De meeste advertentienetwerken bieden u de mogelijkheid advertentiecookies uit te schakelen. Ga naar www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/nl/ voor nuttige informatie over hoe u dit kunt doen.

Als u ervoor kiest om uw cookies te verwijderen, kan uw toegang tot of het functioneren van sommige onderdelen van onze website beperkt of geblokkeerd worden.

Deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van gegevens die we via cookies verzamelen, waarnaar op elke pagina van onze website wordt gelinkt.

Terug naar boven

Wijzigingen in de Verklaring en kennisgeving

We kunnen deze Verklaring in de toekomst bijwerken. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we u daarover op een of meer van de volgende wijzen: door u een mededeling toe te sturen over de wijzigingen, door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van de Verklaring op de website te plaatsen. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Terug naar boven

Contact

Als u een verzoek voor gegevensprivacy heeft, zoals een verzoek om uw gegevens te verwijderen of toegang tot uw gegevens, ga dan naar ons speciale privacyportal door hier te klikken. Neem contact op met ons privacyteam voor algemene verzoeken of vragen over gegevensprivacy met betrekking tot onze Privacy- en cookieverklaring door hier te klikken.

Terug naar boven

Europa

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die in de EER wonen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Viator, Inc. is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij echter een vertegenwoordiger in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aangewezen.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie zijn:

Tripadvisor Ireland Limited

C/O Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 R296

Ireland

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in het Verenigd

Koninkrijk zijnViator Limited

7 Soho Square

Londen

W1D 3QB

Verenigd Koninkrijk

T.a.v.: Privacy Officer

Tripadvisor Ireland Limited en Viator Limited fungeren hierbij uitsluitend als aanspreekpunt voor vragen over gegevensbescherming van Europese burgers en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid: Tripadvisor Ireland Limited en Viator Limited kunnen geen uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens Viator, Inc.

Uw rechten uit hoofde van de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.

 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:

  • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
  • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen gehoor geven aan uw verzoek tenzij wij een dringend overstijgend en rechtmatig belang hebben voor verwerking of wij genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te blijven verwerken om zodoende een wettelijke vordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Het recht om je persoonsgegevens af te schermen indien:

  • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.

 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek onmiskenbaar ongegrond, herhaald of onnodig is.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om er zeker van te zijn dat er geen persoonsgegevens worden vrijgegeven aan personen die daar geen recht toe hebben. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Om zich op andere rechten te beroepen, kunt u een verzoek indienen door hier te klikken.

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk toegestaan is. Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of reeds zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Indien we aan een juridische of bestuursrechtelijke verplichting moeten voldoen.
 • Met uw toestemming

Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

Terug naar boven

Californië

Privacyverklaring volgens de California Consumer Privacy Act ('CCPA-verklaring')

Deze CCPA-verklaring wordt verstrekt op grond van de California Consumer Privacy Act ('CCPA') en is van toepassing op inwoners van Californië en vult onze algemene Verklaring aan met bijkomende vermeldingen en rechten.

Uw rechten uit hoofde van de CCPA

Vanaf 1 januari 2020 biedt de Californische wetgeving inwoners van Californië de mogelijkheid om bepaalde gegevens op te vragen over hoe hun persoonsgegevens in het kader van reclamedoeleinden worden gedeeld met derden of gelieerde ondernemingen.

Inwoners van Californië kunnen ook gebruikmaken van de volgende rechten:

 • U kunt ons, tot twee maal per jaar, verzoeken dat wij de categorieën persoonsgegevens en de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, de categorieën en bronnen waaruit uw persoonsgegevens zijn verzameld, de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, de categorieën persoonsgegevens die we voor een zakelijk doeleinde bekend hebben gemaakt en categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht, de categorieën derden waarmee wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld en het zakelijke of commerciële doeleinde voor de verkoop van uw persoonsgegevens, indien van toepassing, aan u bekend maken.
 • U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen. Zoals in onze Verklaring gedetailleerder wordt beschreven, zijn er enkele redenen waardoor we uw verzoek tot verwijdering niet volledig kunnen verwerken, bijvoorbeeld als wij een transactie voor u moeten voltooien, frauduleuze en illegale activiteiten moeten opsporen en u hiertegen beschermen, onze rechten moeten uitoefenen of als wij moeten voldoen aan een juridische verplichting.
 • U kunt aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens door ons aan derden worden verkocht voor hun direct-marketingdoeleinden. Dit houdt in dat wij uw gegevens vanaf dat moment niet meer zullen delen met derden ten behoeve van hun doeleinden, tenzij u ons later opdraagt om dit te doen. Klik onderaan onze website op de link 'Verkoop mijn gegevens niet' of stuur een schriftelijk verzoek naar onderstaande contactgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren om uw verzoek te kunnen verwerken. Wij hechten waarde aan uw privacy en maken geen onderscheid ten aanzien van onze reactie op uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten inzake persoonsgegevens. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst, na een grondige verificatie, op uw verzoek reageren, tenzij we meer tijd nodig hebben. In voorkomend geval zullen we u daarover informeren.

Vermeldingen

Met het oog op de naleving van de CCPA vermelden we, in aanvulling op hetgeen in de Verklaring is vermeld, het volgende:

 • Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens: Identificatiekenmerken/contactgegevens, transactiegegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.
 • Wij verkopen de volgende categorieën persoonsgegevens: Identificatiekenmerken/contactgegevens, activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.
 • Wij maken de volgende categorieën persoonsgegevens voor een zakelijk doeleinde bekend: Identificatiekenmerken/contactgegevens, commerciële gegevens, informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken, geolocatie, visuele en audiogegevens en interesses die op basis van het voorgaande zijn vastgesteld.

Terug naar boven