Villkor, regler och meddelanden för webbplatsen Viator

Viator är en onlinetjänst som ger användarna möjlighet att söka efter, hitta och boka reseupplevelser över hela världen. Viator erbjuder en rad rundturer, biljetter och tjänster (”Produkter”) som görs tillgängliga genom Viators tredjepartsleverantörer och via Viators och dess samarbetspartners webbplatser och mobila egendomar och relaterade appar (under samlingsnamnet ”Webbplatsen”). Den här Webbplatsen är till för att hjälpa kunder att samla utflyktsinformation, publicera sina åsikter om reseutflykter, delta i interaktiva reseforum samt söka efter och göra bokningar av Produkter, och endast för dessa ändamål.

Termerna ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”Viator” hänvisar till Viator, Inc., ett Delaware-företag, och/eller våra samarbetspartner, moderbolag och dotterbolag. Med ordet ”du” avses den kund som besöker Webbplatsen och/eller bidrar med innehåll till Webbplatsen.

Den här Webbplatsen och de Produkter som görs tillgängliga på Webbplatsen erbjuds dig förutsatt att du, utan några förändringar, godkänner alla regler, villkor och meddelanden nedan (under samlingsnamnet ”Avtalet”). Genom att ansluta till eller använda Webbplatsen godkänner du Avtalet och bekräftar att du har läst och förstått villkoren i det. Läs noga igenom Avtalet. Det innehåller information gällande dina rättigheter enligt lag samt begränsningar i dessa rättigheter. Det innehåller även ett avsnitt om gällande lagar och domstolars behörighet vid eventuell tvist. Om du inte godkänner alla dessa regler och villkor ska du inte använda denna Webbplats eller boka en Produkt. Vid alla bokningsarrangemang anses den person som gör bokningen ha godkänt detta Avtal på den person som namnges i bokningens vägnar.

Vi kan i framtiden komma att ändra eller på annat sätt uppdatera Avtalet i enlighet med Reglerna och villkoren häri. Du förstår och godkänner att fortsatt användning av Webbplatsen efter sådan förändring innebär att du godkänner ändringarna eller uppdateringarna av Avtalet. Längst upp på den här sidan redogör vi för det datum då Avtalet ändrades och alla uppdateringar träder i kraft i samband med publicering. Vi meddelar medlemmarna om större förändringar i dessa regler och villkor genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som angavs vid registrering eller genom att publicera ett meddelande på vår Webbplats. Kom tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen av Avtalet.

Användning av Webbplatsen

Som ett villkor för din användning av Webbplatsen intygar du (i) att all information som du uppger på den här Webbplatsen är riktig, aktuell och fullständig, (ii) om du har ett konto hos Viator, att du skyddar din kontoinformation och övervakar och har fullständigt ansvar för all användning av ditt konto av någon annan än dig själv, (iii) att du är minst 13 år gammal för att kunna registrera ett konto och bidra till Webbplatsen: (iv) att du har laglig rätt att ingå det här Avtalet och använda den här Webbplatsen i enlighet med reglerna och villkoren häri.

Din användning av denna Webbplats är endast avsedd för personligt, ej kommersiellt bruk och/eller för att göra legitima begäranden om att boka de Produkter som erbjuds. Du samtycker till att inte använda denna Webbplats för att göra några hypotetiska, falska eller bedrägliga begäranden.

Du framställer och intygar dessutom att du (a) inte tidigare blivit avstängd av Viator eller på annat sätt förbjudits att använda denna Webbplats; (b) inte är en direkt konkurrent till Viator; (c) aldrig kommer att ha mer än ett Viator-konto; och (d) att du har den fullständiga makten och bestämmanderättigheten att ingå detta Avtal och genom att göra det inte bryter mot något annat avtal du ingått.

Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande neka åtkomst till Webbplatsen och de tjänster vi erbjuder, när som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till, brott mot Avtalet.

Genom att gå till eller använda Webbplatsen kan du exponeras för innehåll som är stötande, oanständigt, felaktigt, förkastligt eller olämpligt på något annat sätt. Viator stödjer inte denna typ av innehåll och kan inte garantera korrektheten i det. Du går därför till och använder Webbplatsen på egen risk.

Överst på sidan

Sekretesspolicy och utlämnanden

Viator är noga med att skydda din sekretess. All personlig information som du publicerar på Webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår Sekretesspolicy. Klicka för att visa vår Sekretesspolicy .

Överst på sidan

Förbjudna aktiviteter

Innehållet och informationen på denna Webbplats (inklusive, men inte begränsat till, meddelanden, data, information, text, musik, ljud, bilder, grafik, video, kartor, ikoner, programvara, kod eller annat material) och den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information tillhör oss. Du accepterar att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från eller sälja någon form av information, innehåll, programvara, produkter eller tjänster som har hämtats från eller via den här Webbplatsen. All annan användning av Viatorcom.se kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från Viator (om du är intresserad av att bli en av Viators samarbetspartner ska du klicka här för mer information).

Du samtycker dessutom till att du inte själv eller genom att hjälpa eller underlätta för andra kommer att:

(i) använda denna Webbplats eller dess innehåll i kommersiellt syfte;
(ii) ta fram, övervaka eller kopiera innehåll eller information på denna webbplats med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för att ta fram, extrahera data från, indexera, hämta eller på något annat sätt använda Webbplatsen eller innehåll på Webbplatsen för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;
(iii) bryta mot restriktionerna i något robotförbud på denna Webbplats eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomsten till denna Webbplats;
(iv) vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på vår infrastruktur eller orsaka överdrivna trafikkrav på Webbplatsen;
(v) skapa djupa länkar till någon del av denna Webbplats i något syfte utan vårt uttryckliga skriftligt tillstånd,;
(vi) ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av denna Webbplats i en annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd;
(vii) försöka att ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller använda omvänd ingenjörskonst på någon programvara som används av Viator i anslutning till Webbplatsen;
(viii) använda Webbplatsen för att hota, förfölja, beröva, egga upp, trakassera eller förespråka trakassering av en annan person eller på något annat sätt störa en annan användares användning av Webbplatsen;
(ix) använda Webbplatsen för att skicka eller överföra spam, kedjebrev, tävlingar, skräppost, pyramidspel, enkäter eller andra massmeddelanden, oavsett om det sker i kommersiellt syfte eller ej;
(x) använda Webbplatsen på ett sätt som kan skapa en intressekonflikt, som att utbyta omdömen med andra företagsägare eller skriva eller be om omdömen;
(xi) använda Webbplatsen för att främja bigotteri eller diskriminering;
(xii) använda Webbplatsen för att bryta mot tredjepartsrättigheter, inklusive brott mot förtroende, upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moral rättighet, sekretessrättighet, publiceringsrättighet eller annan immateriell rättighet eller äganderätt;
(xiii) använda Webbplatsen för att skicka eller överföra pornografiskt eller olagligt innehåll; använda webbplatsen för att inhämta personliga uppgifter från minderåriga eller skada eller hota att skada minderåriga;
(xiv) försöka få obehörig åtkomst till Webbplatsen eller de användarkonton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Webbplatsen genom hackning, att knäcka lösenord eller andra metoder; använda Webbplatsen för att överföra datorvirus, maskar, defekter, trojaner eller andra objekt av destruktiv natur (med samlingsnamnet ”Virus”).
(xv) använda någon enhet, programvara eller rutin som förhindrar Webbplatsen från att fungera korrekt eller på annat sätt försöka förhindra att Webbplatsen fungerar korrekt;
(xvi) använda Webbplatsen för att göra intrång i säkerheten för ett datornätverk eller knäcka lösenord eller koder för säkerhetskryptering;
(xvii) störa eller hindra säkerheten för, eller på något annat sätt skada, Webbplatsen; eller
(xviii) radera, kringgå, inaktivera, skada eller på något anat sätt störa några av Webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av Webbplatsinnehåll, eller funktioner som upprätthåller begränsningar av användningen av Webbplatsen.

Överst på sidan

Användarkonton

Du måste skapa ett konto och uppge information om dig själv för att kunna använda vissa funktioner på Webbplatsen. Du är ansvarig för att hålla lösenordet och användarnamnet till ditt konto hemliga. Du är också ansvarig för samtliga aktiviteter som sker i anslutning till ditt konto. Du samtycker till att meddela oss direkt vid otillåten användning av ditt konto.

Ditt konto är endast till för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du får inte utge dig för att vara någon annan (t.ex. låtsas att du är en kändis), skapa ett konto åt någon annan än dig själv, uppge en e-postadress som inte är din egen eller skapa flera konton.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan anledning stänga ner ditt konto.

Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller dra in ditt konto eller din möjlighet att helt eller delvis använda Webbplatsen av vilken anledning som helst eller utan anledning samt utan föregående meddelande eller någon typ av ansvar. Vi kan till exempel avsluta eller dra in ditt konto eller möjlighet att använda Webbplatsen om du missbrukar den. Den typen av avstängning eller indragande kan förhindra att du kommer åt ditt konto, Webbplatsen, ditt Innehåll, Webbplatsinnehåll eller annan relaterad information.

Du kan när som helst avsluta ditt konto genom att stänga ner det och sluta använda någon eller alla delar av Webbplatsen. Om du stänger ner ditt konto kan vi fortsätta att visa det Innehåll du tidigare publicerat och vi är inte skyldiga att ta bort något av ditt Innehåll.

SOM ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT: (1) VARKEN VIATOR ELLER DESS SAMARBETSPARTNER HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER ANDRA GÄLLANDE OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER SOM GÖRS MED DITT LÖSENORD ELLER KONTO; OCH (2) OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT LÖSENORD ELLER KONTO KAN GÖRA ATT DU BLIR ANSVARIG GENTEMOT BÅDE VIATOR OCH ANDRA ANVÄNDARE.

Överst på sidan

Elektroniska meddelanden

När du använder Viators Webbplats eller skickar e-post, sms och andra meddelanden från din stationära eller bärbara enhet till oss kommunicerar du med oss elektroniskt och samtycker till att vi kan kommunicera med dig på olika sätt, som via e-post, push-notiser i appar eller genom att publicera aviseringar och meddelanden på Webbplatsen. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden genom att skicka e-post till unsubscribe@viator.com.

Överst på sidan

Innehåll

Du och andra användare av vår Webbplats kan bidra till Webbplatsen på flera olika sätt, däribland genom att skicka e-postmeddelanden, skriva omdömen, göra inlägg, överföra och publicera bilder eller videoklipp, skriva kommentarer eller föreslag, skicka in idéer, fylla i offentliga profiler, betygsätta andra användares inlägg och göra andra liknande inlägg eller bidrag till Webbplatsen eller Viator (med samlingsnamnet ”Innehåll”). Vi kan använda ditt Innehåll på flera olika sätt, bland annat visa det på Webbplatsen, omformatera det, översätta det till andra språk, redigera det för att göra det tydligare och grammatiskt korrekt, använda det i annonser och andra verk, skapa härledda verk från det, marknadsföra det, distribuera det och tillåta andra att göra samma sak i anslutning till sina egna webbplatser, mobila egendomar, appar och mediaplattformar.

I enlighet med detta ska du vara medveten om att du genom att skicka in Innehåll ger Viator och dess samarbetspartner en global, icke-exklusiv, royaltyfri, helt betald, oupphörlig, överlåtlig, oåterkallelig och underlicensierbar rätt att (a) använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och spela upp sådant Innehåll över hela världen i alla typer av befintliga eller framtida medier i samtliga syften; och (b) använda det namn du uppger i samband med detta Innehåll. Du samtycker till att Viator kan välja att ange källa till dina kommentarer eller omdömen enligt eget gottfinnande. Du ger dessutom Viator rätt att vidta juridiska åtgärder mot en fysisk eller juridisk person som bryter mot dina eller Viators rättigheter i Innehållet genom ett brott mot detta Avtal. Du godkänner och samtycker till att Innehållet inte är konfidentiellt eller äganderättsligt. Om det fastställs att du har morala rättigheter (inklusive ägande- eller sekretessrättigheter) i Innehållet tillkännager du härmed att (a) du inte kräver att någon personligt identifierbar information används i anslutning till Innehållet eller några av dess härledda verk, uppgraderingar eller uppdateringar; (b) du inte motsätter dig att Viator eller dess licensinnehavare, efterträdare och ombud publicerar, använder, ändrar, raderar och utnyttjar Innehållet; (c) du för all framtid avsäger dig och samtycker till att inte göra anspråk på eller hävda några morala rättigheter som författare i någon del av Innehållet; och (d) att du för alla framtid befriar Viator och dess licensinnehavare, efterträdare och ombud från samtliga anspråk som du i annat fall skulle kunna framföra mot Viator i kraft av sådana morala rättigheter.

Viator och dess samarbetspartner kan visa annonser och annan information vid sidan av eller som en del i ditt Innehåll på Webbplatsen. Du har inte rätt till kompensation för sådana annonser. Typen, platsen och omfattningen av sådan reklam kan ändras utan särskilt meddelande till dig.

Denna Webbplats kan innehålla diskussionsforum, elektroniska anslagstavlor, omdömestjänster och andra forum där du eller tredje part kan publicera omdömen av reseupplevelser och annat innehåll, kommentarer, material eller andra objekt på den här Webbplatsen (”Interaktiva områden”). Om Viator tillhandahåller sådana Interaktiva områden är du ensam ansvarig för din användning av sådana Interaktiva områden och du använder dem på egen risk. Viator redigerar eller kontrollerar inte användares meddelanden som publiceras eller distribueras på denna Webbplats och är på inget sätt ansvarig för sådana användarmeddelanden. Viator förbehåller sig ändå rätten att av vilken orsak som helst enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande avlägsna vilka användarkommentarer och/eller vilket Innehåll som helst. Genom att använda Interaktiva områden accepterar du uttryckligen att inte publicera, överföra till, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera något av följande via denna Webbplats:

 • Innehåll som är falskt, oäkta, vilseledande, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, suggestivt, trakasserande eller som förespråkar trakasserier av en annan person, hotande, kränkande av sekretess eller publiceringsrättigheter, smädligt, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande;
 • Innehåll som är uppenbarligen stötande mot onlinegruppen, till exempel innehåll som främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller person;
 • Innehåll som kan utgöra, uppmuntra, främja eller tillhandahålla instruktioner för olaglig verksamhet, brottsliga handlingar, utgöra grund för skadeståndsansvar, kränka rättigheterna för någon part i alla länder i världen eller som på annat sätt kan skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, inklusive men inte begränsat till, bestämmelser från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller bestämmelser för någon typ av säkerhetsutbyte, inklusive, men inte begränsat till, New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ eller London Stock Exchange;
 • Innehåll som ger instruktioner till olaglig verksamhet som att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränka någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datorvirus;
 • Innehåll som kan inkräkta på patent, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella eller ägarrättigheter av någon part; Det gäller särskilt innehåll som främjar olaglig eller obehörig kopiering av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, såsom att tillhandahålla piratprogram eller länkar till dem, tillhandahålla information till enheter som kringgår tillverkarinstallerade kopieringsskydd eller att tillhandahålla piratmusik eller länkar till musikfiler för piratkopiering;
 • Innehåll som efterliknar en person eller ett företag eller på annat sätt felaktigt framställer din koppling till en person eller ett företag, inklusive Viator;
 • Oönskad marknadsföring, massmeddelanden eller ”spam”, överföring av ”skräppost”, ”kedjebrev”, politiska kampanjer, annonser, tävlingar, lotterier eller lockkampanjer;
 • Innehåll som avser kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan vårt föregående skriftliga samtycke, exempelvis tävlingar, lotterier, byteshandel, annonsering och pyramidspel;
 • Privat information från någon tredje part, inklusive men inte begränsat till efternamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och kreditkortsnummer;
 • Innehåll som innehåller begränsade eller lösenordsskyddade sidor eller dolda sidor eller bilder (som inte länkas till eller från en annan åtkomlig sida);
 • Virus, korrupta data eller andra skadliga, splittrande eller destruktiva filer;
 • Innehåll som inte är relaterat till ämnet för de Interaktiva områden där sådant Innehåll publiceras; eller
 • Innehåll eller länkar till innehåll som, enligt Viators eget gottfinnande, (a) bryter mot de tidigare underavsnitten häri, (b) är stötande, (c) begränsar eller hämmar en annan persons användande eller utnyttjande av de Interaktiva områdena på denna Webbplats, eller (d) kan utsätta Viator eller dess samarbetspartner eller användare för någon typ av skada eller ansvarsskyldighet.

Du är ensamt ansvarig för ditt Innehåll. Du tar ansvar för samtliga risker kopplade till ditt Innehåll, inklusive andras tilltro till dess korrekthet, fullständighet eller användbarhet eller samtliga utlämnanden av information som du har gjort i ditt Innehåll och som gör att du kan identifieras personligen. Du framhåller att du äger, eller har de behörigheter som krävs, för att använda, och godkänner användandet av ditt Innehåll enligt vad som beskrivs häri. Du får inte antyda att ditt Innehåll på något sätt är sponsrat eller rekommenderat av Viator.

Viator tar inget ansvar för det Innehåll som publiceras, lagras eller överförs av dig eller en tredje part, eller för förlust eller skada av detta. Viator är heller inte ansvarigt för eventuella misstag, ärekränkningar, förtal, förolämpningar, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi eller svordomar du stöter på. Som leverantör av interaktiva tjänster tar inte Viator ansvar för yttranden, framställningar eller Innehåll från dess användare på allmänna forum, personliga hemsidor eller andra Interaktiva områden.

Även om Viator inte är skyldiga att kontrollera, redigera eller övervaka det Innehåll som publiceras eller distribueras i något Interaktivt område förbehåller Viator sig rätten, och har fullständig bestämmanderätt vad gäller, att utan föregående meddelande radera, dölja eller redigera Innehåll som publiceras eller lagras på denna Webbplats när som helst och av vilken anledning som helst, eller anlita en tredje part att göra det. Du har eget ansvar för att på egen bekostnad skapa säkerhetskopior av, samt ersätta det Innehåll du publicerar eller lagrar på den här Webbplatsen. Viator har ingen skyldighet att behålla eller ge dig kopior av ditt Innehåll och vi gör heller inga garantier för konfidentialiteten vad gäller ditt Innehåll.

All användning av de Interaktiva områdena eller andra delar av Webbplatsen som bryter mot det förut nämnda bryter mot villkoren i detta Avtal och kan bland annat leda till att du förlorar din rätt att använda de Interaktiva områdena och/eller Webbplatsen.

Överst på sidan

Produkter och bokningar

Genom att boka en produkt genom Webbplatsen bekräftar du att du godkänner de metoder som beskrivs i vår Sekretesspolicy och i detta Avtal. Du garanterar dessutom att du är minst 18 år och har juridisk behörighet att ingå detta Avtal, använda denna Webbplats, boka Produkten, samt att all information du lämnar är sann och korrekt. Du godkänner också att du endast kommer att använda bokningsfunktionen på denna Webbplats för legitima bokningar för dig eller någon annan som du har laglig rätt att representera. Falska och bedrägliga bokningar är förbjudna och användare som försöker göra sådana bokningar kan få sitt konto hos Viator avslutat.

Viator är inte en resebyrå och erbjuder eller äger inte egna transporttjänster, boenden, rundturer, utflykter eller andra reseupplevelser. Även om Viator visar information om reseupplevelser som erbjuds av tredjepartsleverantörer och hanterar bokningar åt dessa leverantörer medför, antyder eller utgör sådana handlingar inte på något sätt Viators sponsring eller godkännande av tredjepartsleverantörer eller en anknytning mellan Viator och tredjepartsleverantörer. Även om Viators medlemmar kan betygsätta och recensera vissa reseupplevelser utifrån sina egna erfarenheter innebär det inte att Viator främjar eller rekommenderar produkter och tjänster från en viss tredjepartsleverantör. Du godkänner att Viator inte ansvarar för att den information som tillhandahålls från tredjepartsleverantörer och som Viator visar på sin Webbplats är korrekt eller fullständig.

Om du gör en bokning av en reseupplevelse genom Webbplatsen samtycker du till att granska och vara bunden av leverantörens regler och villkor och samtliga andra regler eller policyer med koppling till leverantörens reseupplevelse. Din kommunikation med tredjepartsleverantörer sker på egen risk. Viator ansvarar inte för något gällande eventuella åtgärder, underlåtelser, fel, ansvar, garantier, regelöverträdelser eller försumlighet för personskador, dödsfall, skada på egendom eller andra skador eller utgifter till följd av din kommunikation med tredjepartsleverantörer.

Denna Webbplats kan länka dig till leverantörers webbplatser eller andra webbplatser som Viator inte driver eller kontrollerar. Mer information finns i avsnittet ”Länkar till tredjepartswebbplatser” här nedan.

Överst på sidan

Modifieringar och ändringar

Alla begäranden om modifieringar och ändringar av din bokning måste skickas till Viators kundtjänstteam (klicka här för att skicka en begäran om ”datumändring” för en befintlig bokning). som behandlar begäran. Se avsnittet ”Betalning och avbokningar” nedan för mer information om att avboka en bokning.

 • Viator tar inte ut någon avgift för att ändra datumen för en befintlig bokning så länge begäran tas emot av vårt kundtjänstteam senast tre (3) dagar innan det bekräftade resedatumet.
 • Det går inte att ändra biljetten till en särskild händelse, teaterföreställning eller show. Försäljningen av dessa biljetter är slutgiltig och kan inte ändras när ditt ursprungliga köp har bekräftats.
 • Alla andra begäranden om datumändring beror på tillgänglighet hos våra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer; Viator kan inte garantera att en begäran om datumändring kan genomföras.
 • Om du begär en datumändring inom tre (3) dagar från ditt bekräftade resedatum försöker Viator att uppfylla din begäran; ändringar som görs tre dagar innan eller närmare ditt ursprungliga resedatum kan dock medföra en extra avgift. För rundturer som pågår i flera dagar och rundturer med övernattning kan datumändringar som görs inom sju (7) dagar från ditt bekräftade resedatum också medföra extra avgifter.
 • Om du genomför ett köp med en kampanjkod från Viator eller om du utnyttjar en rabatt eller ett specialpris under betalningen till Viator kan du ogiltigförklara din rabatt eller ditt specialpris genom att ändra din resplan efter att köpet slutförts. Viator kan, efter eget gottfinnande, besluta att infria din rabatt eller ditt specialpris om du ändrar din resplan efter köpet. Viator förbehåller sig dock rätten att ogiltigförklara din rabatt eller ditt specialpris om du ändrar din bekräftade resplan.

Våra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer ändrar ibland datumen, priserna, vad som ingår, omfattningen och ålderskraven för rundturer samt andra delar av och/eller krav för Produkter. Som ett resultat av detta förbehåller sig Viator rätten att när som helst och av vilken anledning som helst avboka, ändra eller ersätta samtliga tjänster, rundturer, biljetter och produkter du har bokat på denna Webbplats. Om du i sådana fall är missnöjd med de alternativ som erbjuds har du rätt till en fullständig återbetalning av det ursprungliga inköpspriset. Trots vad som sägs ovan vidtar vi, när vi i förväg meddelas av våra ombud, tjänsteleverantörer och/eller leverantörer om en avsevärd ändring av en bokning och/eller en rundtur, produkt eller händelse, alla rimliga åtgärder för att utefter vad som är lämpligt meddela kunden, resebyrån och/eller distributören så att bokningen kan ändras eller göras om då detta är möjligt.

För produkter som beskrivs som ”Bekymmersfri utflykt längs kusten” gäller att vi arrangerar erforderlig transport till nästa hamnstopp om du inte återvänder till skeppet i tid för ombordstigning. Denna policy gäller endast för våra kontrakterade lokala leverantörer och endast om du, på grund av ett fel eller en händelse du inte är skyldig till, inte återvänt till skeppet i tid för ombordstigning. Policyn är ogiltig i de fall då förseningen orsakas av dina egna handlingar och/eller du har avvikit från Viators aktivitet eller rundtur. Du måste ge Viator den korrekta ankomst- och avgångsinformationen för skeppet och se till att det är tillräckligt med tid (minst 2 timmar) mellan sluttiden för rundturen och skeppets avgångstid. Du måste kontakta Viator direkt för att begära att transport till nästa hamnstopp arrangeras eftersom kunder inte kan boka sina egna resor. Viator väljer och bokar en resa till nästa hamnstopp åt dig (kostnaden får inte överstiga 1°000 USD per person). Vidare, om ditt skepp missar ett hamnstopp eller försenas så att du missar starttiden för din Bekymmersfria utflykt längs kusten ska du kontakta Viator inom 14 dagar. I väntan på en verifiering av skeppets faktiska resplan utfärdar vi en återbetalning. Viators ”Bekymmersfri utflykt längs kusten”-garanti gäller inte utflykter med privata guider som bokats via Viators program för privata guider.

Överst på sidan

Priser och vad som ingår/ej ingår

De priser som anges på Webbplatsen är, om inget annat anges, per person.

Priserna baseras på den lokala taxan vid tidpunkten för prisförslaget, konverterad med den rådande växlingskursen enligt vad som fastställs av Viator.

Prisförslag kan ändras utan föregående meddelande fram tills det att en bokning har bekräftats.

Om inget annat anges omfattar priser inte lokala skatter eller användningsavgifter, inklusive skatt för utländsk avgång, säkerhet, hamnavgifter, parkeringsavgifter, tull, immigration, jordbruk, passageraravgifter eller internationell transport.

Priserna omfattar inte dricks till rundtursarrangörer, chaufförer eller lokala guider; avgifter för pass och visa; bagage och personlig försäkring; personliga föremål; skatter eller tullavgifter; samt dryck eller mat som inte anges under ”Vad som ingår” på produktsidorna på Webbplatsen.

Överst på sidan

Betalningar och avbokningar

När du bokar en produkt via webbplatsen tar Viator emot betalningsinformationen och behandlar din betalning enligt beskrivningen nedan under "betalningsbehandling". Viator godkänner följande kreditkort: Mastercard, Visa, American Express, Discover. Det finns ingen debitering eller serviceavgift för att behandla betalningar med kredit- eller betalkort. Fullständig betalning med kredit- eller betalkort krävs för att boka. Betalningen visas som Viator/TripAdvisor på kredit- eller betalkortsutdraget.

Inga återbetalningar görs när en rundtur eller tjänst har påbörjats, eller vad gäller paket, boenden, måltider eller andra tjänster som utnyttjats.

Om du vill avboka en bekräftad bokning som har gjorts via webbplatsen gäller leverantörens avbokningsregler i respektive produktobjekt och reglerar villkoren för din avbokning och eventuella återbetalningar. När du avbokar en bokning får du ett meddelande via e-post eller telefon som anger ditt totala återbetalningsbelopp, om tillämpligt.

De allmänna avbokningsreglerna för leverantörer är:

 1. En återbetalning på 100 % för avbokningar som görs minst 24 timmar innan startdatumet för upplevelsen.
 2. Avbokningar som görs inom 24 timmar innan startdatumet för upplevelsen är inte berättigade till återbetalningar.

Avbokningsreglerna kan variera från de allmänna reglerna och du bör granska leverantörernas avbokningsregler för det tillämpliga produktobjektet när du bokar. Dessa regler anger policyn som gäller och reglerar villkoren för avbokningar och eventuella återbetalningar.

Skatter, tullavgifter, avgifter för utländska transaktioner och valutaväxling samt andra avgifter kan tillämpas på värdet av transaktionen. Din bank eller kredit- eller betalkortsutfärdare kan omvandla betalningen till den lokala valutan och ta ut avgifter, vilket resulterar i skillnader mellan det belopp som visas på Viatorcom.se och Viators samarbetspartners webbplatser och det slutgiltiga belopp som debiteras från ditt bankkonto eller kredit- eller betalkortsutdrag. Kontakta din bank eller kortutfärdare om du har frågor om gällande omvandlingar eller avgifter. Observera att för bokningar som görs i Brasilien ingår inte skatten IOF (Tax Upon Financial Operations, 6,38 %) i det slutgiltiga bokningsvärdet och debiteras det kredit- eller betalkort som används för köpet.

Överst på sidan

Betalningsbehandling

Under detta avtal ges de tjänster för betalningsbehandling för tjänster som köps på denna webbplats av Viator Limited på uppdrag av Viator Inc. eller av Viator Inc. eller Viator Systems Pty, beroende på vilken typ av betalningsmetod som används för köpet av tjänster.

Om du väljer att betala med ett kredit- eller betalkort och betalningen behandlas med en europeisk förvärvare fungerar dessa villkor som ett avtal mellan dig och Viator Limited. För alla andra typer av köp fungerar dessa villkor som ett avtal mellan dig och Viator Inc. eller Viator Systems Pty och tjänsterna levereras till dig av Viator Inc. eller Viator Systems Pty direkt.

Överst på sidan

Privata guider

Viator ger kunder information om privata guider i flera resmål genom Viators Hitta din guide-program. Privata guider är oberoende leverantörer och inte Viators ombud eller samarbetspartner. Viator utför inga granskningar eller bakgrundskontroller av privata guider. Din användning av privata guider sker på egen risk.

Kunderna är ansvariga för att samarbeta direkt med privata guider vad gäller scheman, tid och plats för möten, detaljer för rundturen och, när detta anges, betalningsvillkor. Viator ger inga typer av framställningar eller garantier för privata guider eller deras tjänster.

Viators ”Bekymmersfri utflykt längs kusten”-garanti gäller inte för privata guider.

Överst på sidan

Erbjudanden exklusiva för Viator-medlemmar

Viator erbjuder rabatter och tidsbegränsade kampanjer, kallade ”Erbjudanden exklusiva för medlemmar”, till registrerade Viator-användare. Du måste ha ett Viator-konto för att kunna söka efter och boka ett Erbjudande exklusivt för medlemmar.

Erbjudanden exklusiva för medlemmar bekräftas direkt vid bokning och alla köp är slutgiltiga.

Om du avbokar eller ändrar ett Erbjudande exklusivt för medlemmar debiteras du en avbokningsavgift på 100 %.

Överst på sidan

Viator-biljetter

Du får en personlig Viator-kupong (”Kupong”) för alla rundturer, händelser och tjänster du bokar. För att kunna komma åt och skriva ut dina Viator-kuponger får du tillgång till en säker webbplats som drivs av Viator och innehåller en länk till dina Viator-kuponger.

Du måste visa upp den ursprungliga, autentiska Viator-kupongen för den relevanta leverantören för att lösa in din rundtur, biljett eller paket. Din bokning kan inte infrias eller lösas in om du inte uppvisar en giltig Viator-kupong.

Av säkerhetsskäl måste du uppvisa en giltigt fotolegitimation och underteckna Viator-kupongen när du löser in den. Detta görs i identifieringssyfte för att förhindra bedrägeri.

I vissa fall kräver Viator även att du visar upp det kredit- eller betalkort som användes för att köpa din rundtur eller biljett vid inlösen. Detta gäller vanligtvis endast biljetter till sevärdheter och shower. Detta bidrar till att vi kan förhindra kreditkortsmissbruk. Du meddelas vid köpet om du måste visa upp det kredit- eller betalkort som användes för bokningen. I vissa fall gör Viator avkall på detta krav, vanligtvis för att underlätta köp av gåvor. Detta krav kan dock endast åsidosättas genom att du kontaktar Viators kundtjänstteam när din bokning har bekräftats, och samtliga ändringar sker enligt Viators eget gottfinnande.

Om du gör ett köp med ett Viator-presentkort (”Presentkort”) kräver Viator att du uppvisar det Presentkort som användes för att köpa din rundtur, biljett eller paket vid inlösen.

Observera att dina Viator-kuponger kan konfiskeras – och direkt ogiltigförklaras utan återbetalning – om din namnteckning och/eller ditt namn inte överensstämmer med de som visas på ditt kredit- eller betalkort eller Presentkort.

Överst på sidan

Viator-presentkort

Viator-presentkort kan köpas på webbplatsen Viatorcom.se Alla köp av Presentkort är slutgiltiga. Presentkort kan inte återbetalas. Viator är inte ansvarigt för stulna eller borttappade Presentkort.

Viator-presentkort kan endast lösas in på webbplatsen Viatorcom.se. Viator-presentkort kan lösas in mot samtliga Produkter som erbjuds på webbplatsen Viatorcom.se. Viator-presentkort kan inte lösas in mot kontanter. Viator förbehåller sig rätten att ogiltigförklara Presentkort som erhållits på bedrägligt sätt.

Viator-presentkort är giltiga i två (2) år från datumet för det ursprungliga köpet, eller enligt vad som krävs enligt lokal lagstiftning. Utgångsdatumet gäller inte i Kalifornien, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Washington eller andra jurisdiktioner där det är förbjudet enligt lag.

Viator-presentkort förblir giltiga tills hela beloppet har använts eller utgångsdatumet har passerat, i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Om värdet för de varor du bokar överstiger värdet av ditt Presentkort kan du betala mellanskillnaden med ett godkänt kredit- eller betalkort. Om värdet inte överskrider värdet av ditt Presentkort lagrar vi mellanskillnaden i vår databas så att du kan utnyttja den vid ett annat köptillfälle. Observera att ditt Presentkort, inklusive eventuellt outnyttjat belopp, löper ut två år efter utfärdandedatumet, eller enligt vad som krävs enligt lokal lagstiftning.

Överst på sidan

Pass, visa och försäkring

När du gör internationella bokningar med tredjepartsleverantörer via den här Webbplatsen är du ansvarig för att se till att du uppfyller inträdeskrav och att dina resedokument, till exempel pass och visum är i sin ordning och att eventuella andra inträdeskrav är uppfyllda.

När det gäller pass- och visumkrav måste du rådfråga den berörda ambassaden eller konsulatet. Eftersom kraven kan komma att ändras när som helst bör du kontrollera aktuell information före bokning och avresa. Viator tar inget ansvar för resenärer som nekas inträde på ett flyg eller i ett land på grund av att de inte medfört de resedokument som krävs av ett flygbolag, myndighet eller land, inklusive länder som de bara mellanlandar i på väg mot sitt resmål.

Eftersom visum- och hälsokrav kan ändras utan föregående meddelande rekommenderar vi att du verifierar hälso- och visumkrav med lämpligt konsulat innan avresa. Det är även ditt ansvar att se till att du rådfrågar din läkare om aktuella rekommendationer gällande vaccinationer innan du reser utrikes samt att du uppfyller alla hälsokrav och följer alla medicinska råd i samband med resan.

Vi rekommenderar starkt att du köper en omfattande reseförsäkring innan avresa för att skydda köpet av din Produkt. Om du avbokar din resa eller avsevärt ändrar resedatumen kan din reseförsäkring täcka kostnaden för avbokningsavgifterna och relaterade utgifter. Granska din reseförsäkring noggrant för att läsa om relaterade regler och villkor.

Trots att de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än andra. Viator uppmanar passagerare att granska reseförbud, varningar, meddelanden och råd som utfärdas av myndigheter i Sverige, EU och/eller resmålet innan du bokar resa till internationella resmål.

GENOM ATT ERBJUDA RESOR TILL VISSA INTERNATIONELLA RESMÅL GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE VIATOR ATT RESOR TILL SÅDANA RESMÅL REKOMMENDERAS ELLER KAN SKE RISKFRITT OCH ANSVARAR DÄRMED INTE FÖR SKADOR ELLER FÖRLUSTER I SAMBAND MED RESOR TILL SÅDANA RESMÅL.

Överst på sidan

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsningar

LÄS DETTA AVSNITT NOGA. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR VIATORS ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTET ELLER NÅGON ANNANSTANS I AVTALET SKA DU BE EN JURIST ATT FÖRKLARA FÖR DIG INNAN DU ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN.

DEN INFORMATION, DET INNEHÅLL, DEN PROGRAMVARA OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM FINNS PUBLICERADE PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER, INKLUSIVE TILLGÄNGLIGHET OCH PRISFEL. VIATOR, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG OCH SAMARBETSPARTNER (MED SAMLINGSNAMNET ”FÖRETAG I VIATOR-KONCERNEN”) GARANTERAR INTE KORREKTHETEN FÖR, OCH FRISKRIVER SIG ALLT ANSVAR FÖR SAMTLIGA FEL ELLER ANDRA ORIKTIGHETER MED KOPPLING TILL, INFORMATIONEN OM OCH BESKRIVNINGEN AV DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM VISAS PÅ DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PRISER, TILLGÄNGLIGHET, BILDER, FUNKTIONER, VAD SOM INGÅR OCH EJ INGÅR, ALLMÄNNA PRODUKTBESKRIVNINGAR, OMDÖMEN OCH BETYG OSV.) DESSUTOM FÖRBEHÅLLER VIATOR SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA PRISFEL PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER VÄNTANDE BOKNINGAR SOM GJORTS MED ETT FELAKTIGT PRIS.

FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHETEN I INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON DEL AV DEN OAVSETT SYFTE, OCH TILLHANDAHÅLLANDE ELLER ERBJUDANDE AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN INNEBÄR INGA ÅTAGANDEN ELLER REKOMMENDATIONER AVSEENDE DESSA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN. ALLA DESSA TYPER AV INFORMATION, INNEHÅLL, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER ERBJUDS ”SOM DE ÄR” UTAN NÅGON TYP AV GARANTI. FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN FRÅNSKRIVER SIG ALLA GARANTIER, REGLER ELLER ANDRA VILLKOR FÖR ATT DENNA WEBBPLATS, DESS SERVRAR OCH DE E-POSTMEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN INTE INNEHÅLLER VIRUS ELLER ANDRA SKALDIGA KOMPONENTER. VIATOR FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE INFORMATIONEN, INNEHÅLLET, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PRODUKTENS SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, TYST INNEHAV SAMT GARANTI AVSEENDE FRÅNVARO AV INTRÅNG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN.

VIATOR FRISKRIVER SIG OCKSÅ UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR AV ANNAT SLAG VAD GÄLLER KORREKTHET ELLER ÄGANDETYP AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN.

INGET I DETTA AVTAL UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR VIATORS ANSVARSSKYLDIGHET FÖR (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV FÖRSUMLIGHET; (II) BEDRÄGERI; (III) BEDRÄGLIGA UPPGIFTER; (IV) MEDVETNA REGELÖVERTRÄDELSER ELLER STOR FÖRSUMLIGHET; OCH (V) ALLT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN EXKLUDERAS UNDER GÄLLANDE LAG.

DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH PRIVATA GUIDER SOM ERBJUDER PRODUKTER ELLER ANDRA TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR OBEROENDE LEVERANTÖRER OCH INTE OMBUD FÖR ELLER ANSTÄLLDA AV FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN. FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SÅDANA LEVERANTÖRERS ELLER PRIVATA GUIDERS HANDLINGAR, FEL, UTELÄMNANDEN, FRAMSTÄLLNINGAR, GARANTIER, AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHETER ELLER DÅLIGA UPPFÖRANDE ELLER FRÅN PERSONSKADOR, DÖDSFALL, EGENDOMSSKADOR ELLER ANDRA SKADOR OCH UTGIFTER SOM UPPKOMMER SOM ETT RESULTAT AV DETTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPKOMMER SOM ETT RESULTAT AV DIN BOKNING AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST ELLER DIN ANVÄNDNING AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST. FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN ANSVARAR INTE FÖR, OCH GÖR INGA ÅTERBETALNINGAR VID EVENTUELL FÖRSENING, AVBOKNING, ÖVERBOKNING, STREJK, FORCE MAJEURE ELLER ANDRA ANLEDNINGAR UTANFÖR DERAS DIREKTA KONTROLL, OCH DE ANSVARAR INTE FÖR YTTERLIGARE KOSTNADER, UNDERLÅTANDEN, FÖRSENINGAR, OMDIRIGERINGAR ELLER ÅTGÄRDER UTFÖRDA AV NÅGON MYNDIGHET.

I ENLIGHET MED DET FÖRUT NÄMNDA ANVÄNDER DU DEN HÄR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK OCH FÖRETAGEN I VIATOR-KONCERNEN (ELLER DERAS FÖRETRÄDARE, CHEFER OCH SAMARBETSPARTNER) SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA, AVSKRÄCKANDE FÖRLUSTER, SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, AVTAL, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ANSLUTNING TILL DRIFTAVBROTT AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUSTER AV DATA ELLER INFORMATION ELLER KOSTNADER FÖR ATT ANSKAFFA ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I ANSLUTNING TILL BOKNINGAR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU GÖR VIA DENNA WEBBPLATS ELLER DIN ANSLUTNING TILL ELLER VISNING ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER EVENTUELL FÖRSENING ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANSLUTA TILL, VISA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DITT BEROENDE AV ATT ÅSIKTER VISAS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN; EVENTUELLA DATORVIRUS, INFORMATION, PROGRAMVARA, LÄNKADE WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN; ELLER NÅGOT SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANSLUTNING TILL, VISNING ELLER ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN) OAVSETT OM TEORIN ÄR BASERAD PÅ FÖRSUMLIGHET, AVTALSBROTT, ÅTALBARA HANDLINGAR, ABSOLUT ANSVAR ELLER ANNAT OCH ÄVEN OM VIATOR HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

DESSA REGLER OCH VILLKOR OCH FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING PÅVERKAR INTE DE OBLIGATORISKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Om företagen i Viator-koncernen befinns ansvariga för någon förlust eller skada som sker på grund av eller på något sätt har koppling till din användning av Webbplatsen eller din bokning eller användning av Produkter eller tjänster som tillgängliggörs via vår Webbplats överstiger företagen i Viator-koncernens sammanlagda skyldigheter aldrig (a) de transaktionsavgifter som betalas till Viator för de transaktioner på denna Webbplats som orsakat anspråket, eller (b) etthundra dollar (100,00 USD).

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som beskrivs i detta avsnitt gäller även om eventuella begränsade påföljder inte fått avsedd effekt. Ansvarsbegränsningarna i de här villkoren utfaller till fördel för företagen i Viator-koncernen.

Överst på sidan

Skadeersättning

Du samtycker till att försvara och hålla Viator och företagen i Viator-koncernen samt alla deras respektive chefer, ledare, medarbetare och ombud skadelösa från alla anspråk, grunder, begäranden, processer, förfaranden, undersökningar, förluster, skador, böter, straff, avgifter, utgifter kostnader och andra typer av skyldigheter inklusive, men inte begränsat till, rimliga juridiska och redovisningsrelaterade avgifter, som uppkommer på grund av eller med koppling till:

(i) att du överträder detta Avtal eller de dokument som nämns häri;
(ii) att du bryter mot någon lag, regel, bestämmelse eller riktlinje;
(iii) att du bryter mot, inkräktar på eller tillskansar dig en tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, rättigheter till publicering eller sekretess;
(iv) din användning av denna Webbplats;
(v) din bokning eller användning av produkter som erhållits genom denna Webbplats;
(vi) din vårdslöshet eller uppsåtligt olämpligt uppförande.

Överst på sidan

Länkar till tredjepartswebbplatser

Denna Webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Viator. Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet däri eller sekretessen och andra förfaranden för dessa webbplatser. Det är även upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du väljer eller programvara du hämtar (från den här Webbplatsen eller en annan webbplats) är fritt från sådant som virus, maskar, trojaner, skador och andra föremål av destruktivt slag. Vårt inkluderande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inga godkännanden av materialet på webbplatserna eller någon form av koppling till dem som driver dem. I vissa fall kan en webbplats från tredje part be dig att länka din Viator-profil till en profil på en annan webbplats från tredje part. Det är helt valfritt att göra så och om du beslutar dig för att tillåta att informationen länkas kan du ångra dig (hos webbplatsen från tredje part) när som helst.

Överst på sidan

Programvara tillgänglig på denna Webbplats

Såvida inget annat anges tillgängliggörs denna Webbplats endast för att informera om och marknadsföra Viators tjänster, webbplatser, partner och andra produkter som finns tillgängliga i USA, dess territorier, egendomar och protektorat. Webbplatsen kontrolleras och drivs av Viator från dess kontor i staten Kalifornien i USA. Viator garanterar inte att materialet på Webbplatsen är lämpligt eller finns tillgängligt utanför USA. De som väljer att använda Webbplatsen utanför USA gör så på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar om och i den utsträckning lokala lagar kan tillämpas. Programvara från Webbplatsen lyder under exportlagar i USA. Ingen programvara från Webbplatsen får hämtas eller på annat sätt exporteras eller omexporteras (a) till (eller till en medborgare eller invånare i) Kuba, Irak, Sudan, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land för vilket USA har infört handelsförbud, eller (b) till någon på U.S. Treasury Department list of Specially Designated Nationals eller U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders. Genom att använda Webbplatsen intygar du att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är medborgare eller boende i något av länderna på dessa listor.

All programvara som finns tillgänglig för hämtning på Webbplatsen (”Programvara") är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Viator dess samarbetspartner eller annan programvara från angiven tredje part. Din användning av denna Programvara styrs av villkoren i det eventuella licensavtalet för slutanvändare, som medföljer, eller ingår i, Programvaran (”Licensavtalet”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som åtföljs av eller inkluderar ett Licensavtal om du inte först samtycker till villkoren i Licensavtalet. För all Programvara som kan hämtas på Webbplatsen och som inte innehåller ett Licensavtal beviljar vi dig, användaren, en begränsad personlig, oöverlåtlig licens för användning av Programvaran för att besöka eller på annat sätt använda denna Webbplats i överensstämmelse med föreliggande villkor och bestämmelser och för inga andra ändamål.

Observera att all Programvara, inklusive men inte begränsat till all HTML-, XML- eller Java-kod och alla Active X-kontroller som finns på Webbplatsen, ägs av Viator och/eller dess samarbetspartner och skyddas av upphovsrättsliga lagar och internationella avtalsvillkor. All reproduktion eller omdistribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden, och kan leda till hårda civil- och straffrättsliga påföljder. De som överträder detta kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR ALL KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL EN ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ALLS GARANTERAS ÄR DET ENBART I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Överst på sidan

Meddelanden om upphovsrätt och varumärke

Allt innehåll på denna Webbplats är: ©2015 Viator, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Viator ansvarar inte för innehåll på webbplatser som drivs av andra parter än Viator. Alla andra namn på produkter eller tjänster eller sloganer som visas på denna Webbplats är registrerade och/eller allmänna varumärken som tillhör Viator, Inc. och/eller dess leverantörer och licensgivare och får inte helt eller delvis kopieras, efterbildas, användas utan skriftligt förhandsgodkännande från Viator eller ägaren till varumärket. Dessutom är utseendet och känslan på Webbplatsen, inklusive alla sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript, servicemärken, varumärken och/eller företagsprofilen som tillhör Viator och får inte kopieras, efterliknas eller användas, i sin helhet eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Viator. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på den här Webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller annat utgör inte eller innebär inga godkännanden, sponsring eller rekommendationer för detta av Viator.

Riktlinjer om anmälan om och borttagning av olagligt innehåll

Viator verkar enligt principen om borttagning efter anmälan. Om du har klagomål eller invändningar mot material eller innehåll, inklusive användarkommentarer, som publiceras på Webbplatsen, eller om du anser att material eller innehåll som publiceras på Webbplatsen gör intrång på upphovsrättsskydd som du innehar, kontaktar du oss omedelbart genom att följa vår process för anmälan och borttagning. Klicka här för att se Processen för anmälan och borttagning. När du har följt den här processen ser Viator till att med alla rimliga medel ta bort olagligt innehåll inom en rimlig tid.

Överst på sidan

Jurisdiktion och gällande lagar

Denna Webbplats drivs av ett amerikanskt företag och avtalet regleras av lagarna i delstaten Massachusetts, USA. Du samtycker härmed till den exklusiva rättsliga behörigheten för domstolarna i Boston, Massachusetts, USA, och stipulerar att det är rättvist och lämpligt att alla tvister som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna Webbplats hanteras av dessa domstolar. Du godkänner att eventuella krav du har gentemot Viator, Inc. som härrör från eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats måste hanteras och lösas av en behörig domstol med ämneskompetens och som finns i Boston, Massachusetts. Användningen av Webbplatsen är ej godkänd i jurisdiktioner som inte tillåter alla villkor och bestämmelser och villkor, inklusive men inte begränsat till denna punkt. Ovanstående ska inte gälla i den utsträckning att lämpliga lagar i ditt land kräver tillämpning av en annan lag och/eller jurisdiktion och det inte kan exkluderas genom avtal.

Överst på sidan

Valutaomvandlare

Om en valutaomvandlare tillhandahålls på Viators webbplatser och i Viators appar baseras valutakurserna på olika allmänt tillgängliga källor och ska endast betraktas som riktlinjer. Valutakurserna kontrolleras inte och de faktiska kurserna kan variera. Valutakurserna kanske inte uppdateras dagligen. Informationen som medföljer det här programmet förväntas vara korrekt, men Viator och/eller dess samarbetspartner lämnar inga garantier för sådan korrekthet. När du använder informationen i något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad yrkesman för att kontrollera att växelkurserna är riktiga. Vi godkänner inte användningen av denna information för något annat syfte än din personliga användning och det är uttryckligen förbjudet att vidareförsälja, omdistribuera och använda denna information i kommersiella syften.

Överst på sidan

Allmänna bestämmelser

Du är införstådd med att avtalet och din användning av Webbplatsen på intet sätt kan betraktas som ett upprättande av ett samarbetsavtal, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och företagen i Viator-koncernen eller dess samarbetspartner.

Våra åtaganden enligt detta Avtal regleras av gällande lagstiftning och juridiska processer. Ingenting i detta Avtal upphäver vår rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av Webbplatsen och information som har skickats till eller samlats in av oss med hänsyn till sådan användning. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av denna Webbplats inom två (2) år efter den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, ska det ogiltiga eller overkställbara villkoret ersättas med ett villkor som så nära som möjligt överensstämmer med det ursprungliga villkorets syfte och återstoden av Avtalet skall fortsätta gälla med full verkan.

Detta Avtal (och övriga villkor och bestämmelser som refereras till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Viator beträffande din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida elektroniska, muntliga eller skriftliga avtal och erbjudanden mellan dig och Viator vad beträffar Webbplatsen. Ett tryckt exemplar av detta Avtal och eventuella meddelanden som förmedlats i elektronisk form utgör en godtagbar och giltig handling vid rättsliga eller administrativa processer som har sitt ursprung i eller berör Avtalet, i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen framställts och handhafts i skriftlig form.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns på denna Webbplats är inte avsedda att representera någon verklig person, något verkligt företag, någon verklig produkt eller händelse.

Viator förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal.

Överst på sidan

Servicehjälp

Om du vill ha svar på dina frågor eller ta reda på hur du kontaktar oss ska du gå till Viators kundtjänstsida på FAQ

Du kan också skriva till oss på:
Viator, Inc.
360 3rd Street, Suite 400
San Francisco, CA 94107, USA

©2015 Viator, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Överst på sidan